CARVED IN STONE:
PHASELIS RTI WORKSHOP

Taşa Kazınmış: Phaselis RTI Çalıştayı

10-13 Mayıs 2017 – Phaselis Antik Kenti/Antalya – TÜRKİYE

Phaselis Antik Kenti’nde 10-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen British Council tarafından desteklenen ve Liverpool Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Carved in Stone: Phaselis RTI Workshop / Taşa Kazınmış: Phaselis RTI Çalıştayı” isimli Uluslararası Çalıştayı, Antalya’nın farklı müzelerinden uzmanların ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden bir grup akademisyenin katılımlarıyla Phaselis Araştırma İstasyonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın Amacı ve Hedefleri

Bu çalıştayın amacı, Türkiye’de kültür varlıklarının korunması konusunda RTI metodunun potansiyel uygulamaları hakkında Türk kültür mirası belgelenmesine yönelik farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki eşsiz önemli kültür varlıklarını kaydetmek ve korumak için bu yöntemi kullanabilecek Antalya müzelerindeki uzmanlara ve Türkiyenin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere  ücretsiz eğitim ve kaynak sağlamaktır. 

Çalıştay süresince Liverpool Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyenler, katılımcılara Phaselis Araştırma İstasyonu’nda RTI metodunun kullanımına dair sunumlar ve ofis/arazi çalışmaları halinde teorik ve uygulamalı eğitim vermişlerdir. Bu sayede her bir akademisyenin arazideki bilimsel çalışmalarında; müzecilerimizin ise müzelerimizdeki arkeolojik objeleri RTI yöntemiyle belgeleyebilecek düzeye getirilmesi planlanmıştır. Bu şekilde RTI metodunun ülkemiz kültürel miras araştırmalarında kullanılması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Böylelikle kültür varlıklarımızın sayısallaştırılıp belgelenmesi, çok yönlü analizlerin yapılması ve korunarak gelecek kuşaklara   aktarılması yönünde ufak ama önemli bir adım atılmıştır.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Murat ARSLAN (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Alan M. GREAVES (Liverpool University)

Eğitmenler

Arş. Gör. Aykan AKÇAY (Akdeniz Üniversitesi)

Sarah M. DUFFY (York University)

PhD. Betül GÜREL (Akdeniz Üniversitesi)

J.R. PETERSON (Liverpool University)

Organizasyon Ekibi

Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN (Akdeniz Üniversitesi)

PhD. Şenkal KİLECİ (Akdeniz Üniversitesi)

PhD. Öğr. Elif ALTEN (Akdeniz Üniversitesi)

MA. Tolga KARAHAN (Akdeniz Üniversitesi

Katılımcılar

Yrd. Doç. Dr. Günder VARİNLİOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFCİ (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yiğit ERBİL (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Elif DENEL (Amerikan Araştırma Ensititüsü Müdürü)

Arş. Öğr. Harun DANIŞMAZ (Tunceli Üniversitesi)

Uzman Melih KILINÇ (Antalya Arkeoloji Müzesi)

Uzman Aytekin TOPUZ (Side Arkeoloji Müzesi)

Uzman Fatma ÖZCAN (Elmalı Arkeoloji Müzesi)

Uzman Umut BULMUŞ (Demre Arkeoloji Müzesi)

Sunumlar

Oturm Başkanı: Prof. Dr. Murat ARSLAN (Akdeniz Üniversitesi)

Carved in Stone Projesi ve RTI Uygulamaları

Dr. Alan M. GREAVES (Liverpool University)

Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştrmalarında RTI Metodunun Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. ERBİL (Hacettepe Üniversitesi)

Kültürel Miras Araştırmalarında RTI Metodunun Kullanım Alanları ve Uygulamaları

Arş. Gör. Aykan AKÇAY (Akdeniz Üniversitesi)

Çalıştay Fotoğrafları