Phaselis Araştırmaları  (2012-2014)

Geçtiğimiz çeyrek asır içerisinde kent tarihi araştırmaları önceki dönemlerle kıyaslan­dığında köklü değişimlere uğramıştır. Çağdaş bilim insanları, araștırma eylemini, sistemli süreçler yolu ile veri toplama ve bu verilerin yön­temli olarak çözümlenmesi noktasında öncülleri ile eş yolda ilerlerken; kenti ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve çevresel boyutları olan, bu boyutların farklı düzeylerde bir araya geldiği, zaman içerisinde değișen ve dönüșen, bağlam ve süreç bağımlı yapı olarak değerlendiriyor olmaları ile onlardan ayrılırlar.

Bu tanım, kent tarihi araștırmalarının arkeoloji, epigrafi, eskiçağ tarihi ve diğer yardımcı bilimlerden oluşan çalışma disiplinini genişleterek doğa ve sağlık bilimleri alanında yetişmiş bilim insanlarının da söz konusu çalışmalara ortak olmaya sevk etmektedir. Zira, artık antik bir yerleşkenin araştırılmasında salt beşeri unsurlara değil aynı zamanda beşeri yaşamı mümkün kılan çevre ve ekolojik araştırmalara ya da beslenme ve salgınlar gibi toplumsal sağlık konularına da eşdeğer önem verilmektedir.

Planlanan Phaselis Araştırmaları özelinden bakılacak olursa, yerleşimin üç doğal limana sahip bir uğrak yeri olarak tarih sahnesine çıkışı, topraklarında yetiştirdiği gül ile ünlenişi, kıyılarında sıklıkla meydana gelen yer sarsıntıları ve yurttaşların kırıcı bir sıtma salgınıyla topraklarını terk etmiş olmaları gibi belli başlı bilgiler bile kentin tarihsel serüveninin kavranmasında bu çok yönlü araştırma pratiğine ne denli ihtiyaç duyulduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Sunulan araştırmaları projesi, ülkemizde henüz geniş bir tatbik alanına sahip olmayan bu çok yönlü araştırma yöntemini, ulusal ve uluslararası bilim insanlarından oluşan multi-disipliner araştırma ekibiyle hem kavramsal hem de uygulamalı olarak hayata geçirmeyi başlıca görevi olarak benimsemektedir. Planlanan çalışma, kentin tüm bağlamla­rına ilișkin her türlü verinin/bilginin çağdaş yöntemlerle sistematik bir biçimde kayıt altına alınarak düzenli raporlar ve monografik çalışmalarla bilim dünyasına sunulması aracılığıyla öncül ve ardıl araştırmalar arasında kuvvetli bir bağ oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kent ve Teritoryum’da Yürütülen Araştırmalar

Arazi Araştırmaları

Epigrafi Araştırmaları

Flora-Fauna Araştırmaları

Kent ve Akropolis Araştırmaları

Liman ve Sualtı Araştırmaları

Aerial Araştırmalar

Projeler

Phaselos Projesi: Antik Fasülye ile Phaselis-İskenderiye Ekspedisyonu

Phaselos Projesi: Antik Fasülye ile Phaselis-İskenderiye Ekspedisyonu Phaselis Antik Kenti’nde adını benzerliğinden dolayı fasülye kelimesinden alan bir gemi türü olan phaselos, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında yeniden canlandırılacak. Uluburun batığının replikasını da yapan 360 Derece Araştırma Grubu üyelerinin destek vereceği çalışmada Phaselos, Phaselis Antik Kenti içinde tamamen antik çağın teknolojisi kullanılarak inşa […]