Kucuk_Hamam

Küçük Hamam

Küçük Hamam olarak adlandırılan yapı, tiyatronun hemen önünde yer almaktadır. Lykia türü bir hamam planına sahip yapı C. Bayburtluoğlu’na göre, 5 Ağustos 240 yılında vuku bulan depremden sonra inşa edilmiştir. Duvarlarda kullanılan ve bu tarihin öncesine tarihlenebilecek devşirme yapı malzemeleri de bu düşünceyi desteklemektedir. Yapının temizliği ve onarımı sırasında en üst seviyelerden çıkan ve Arap akınları veya Haçlı Seferleri ile ilişkili olabilecek akik taşlı gümüş bir haç ve zinciri, Tiyatro Hamamı olarak da adlandırılan yapının muhtemelen İ.S. 8. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmış olabileceğine işaret eder.

Güneybatı köşesinde soğuk su girişinin belli olduğu ve ayrıca güney duvarı yüzünde muhtemelen ufak bir çeşmenin de bulunduğu hamamın ilk mekanı, hypokaost sistemi olmaksızın düzgün dikdörtgen plakalarla kaplı bir zemine sahip olması dolayısıyla frigidarium kısmını oluşturur. Doğu duvarının ortasındaki bir kapı ile apodyterium’a açılmış olması gereken bu mekan, kuzey duvarının ortasında yer alan bir kapı ile de tepidarium’a bağlanmaktadır. Tepidarium hamamın tam ortadaki bölümünün batı kısmında yer alır. Bu alan caldarium’a açılan kapı yanında, döşemesinin altından geçen kanallar ile de sıcak hava ile bağlantılı kılınmıştır. Laconium olarak nitelenen bölüm, tepidarium’u buraya bağlayan sıcak hava kanalı yanı sıra caldarium ve praefurnium’dan doğrudan bağlantılı normal döşeme altı geçitlerle ısıtılmaktadır. Söz konusu odanın doğu duvarının köşelerinde yandan ısıtmayı sağlayacak deliklerin yanı sıra, fazla buharı atmak üzere doğu duvarının her iki köşesine isabet eden ve tavana doğru yükselen buhar boşaltma bacaları da mevcuttur.

Hamamın, doğu-batı doğrultusunda uzayan yan yana her üç mekanının da ayrı birer tonoz örtü ile kaplı olduğu kesindir. Apodyterium kısmının ise bunlarla dik açı oluşturacak bir tonoza sahip olduğu düşünülmektedir.