Kuzey Yerleşim

Kuzey yerleşimi olarak adlandırılan alan, akropolis’in karşısında güneye doğru öne çıkan, ondan daha yüksek ve λίμνη olarak adlandırılan bugünkü bataklık alanın kuzeyinde yükselen dik plato yakasını kapsamaktadır (fig. 50-51). Bu plato çıkıntısının kuzeybatıya doğru hafifçe yükselen üç köşeli üst yüzeyi güneyde ve batıda dik şekilde inmektedir. Yaklaşık 8,09 hektarlık bir alanı kapsayan yerleşim alanı üzerinde birkaç tahkimat yapısı bulunmaktadır (fig. 52-54), fakat bunlar akropolis üzerindeki, kenti çevreleyen sur ile bağlantı içinde değildir ve İ.Ö. 4. yüzyıldan erkene gitmemektedir. Bu tahkimat mazgallı ve kuleli büyük bir sur parçası göstermektedir. Platonun güney kısmını keserek uzanan koruma duvarı, platonun güney kısmına, kuzeye doğru duvar aracılığıyla korunan ve güneyden de sadece zor geçilebilir bir kapı yoluyla geçit veren, bir iç kale karakteri kazandırmaktadır (fig. 55-57). Plato üzerinde bulunan dağınık haldeki duvar kalıntıları, çatı kiremidi parçaları, birkaç adet büyük blok parçası, çok sayıdaki küçük sarnıç ve çeşme kalıntıları imara işaret etmektedir. Kapı yolunun hemen doğusundaki teras kuşağı üzerinde, kent için yaşamsal bir öneme sahip olan, kaynak mağarası bulunmaktadır.