Aquaductus

Alçakta bulunan kent bölgesinin su ihtiyacı aquaductus ile getirilen temiz su ile karşılanmaktadır. Söz konusu yapı kuzey yerleşim ve Tetragonal Agora’nın batısındaki tepelik arasındaki çukur alanı bir yüksek kemerlerle geçmektedir, bu sayede taze su kentin en yüksek alanına taşınabilmiştir (fig. 61). 450 metreden fazla uzunluğa sahip Phaselis aquaductus’u uzun Roma suyolu şeklinde düzenlenmiştir. Aquaductus’un kuzey yerleşimin güney eteklerinde bulunan kısmı sur olarak inşa edilmiştir. Onun alt kısmı kuzey körfezin bugünkü kıyısında yıkılmıştır, kalıntıları sadece su içine kadar vardır. Surun zarar görmesi sadece denizin etkilerinden dolayı değil, aynı zamanda taş-toprak kaymasından dolayı da bu kadar çoktur. Aquaductus 13 metre yükseklikte başlar. Kopuk olan son kısımda kalıntılar yaklaşık arazinin üzerinde 7 metre kadar korunmuştur. Suyolunun inşasında kalker bloklar kullanılmıştır (fig. 62). Kullanılan taş malzemenin büyük kısmı devşirmedir. Surun güney uçta yıkılmasından kısa süre önce bir geçit inşa edilmiştir. Bunun üzerinde bulunan kısım paralel uzanan iki bloktan oluşur, bunlar tüm açıklığı kapatırlar. Kapı söveleri muntazam bir şekilde bunun için kesilen bloklardan üretilmişlerdir. Kapı söveleri tahrip olmuş olsa da sövelerin iç tarafındaki bosajlı iğ taşları görülebilir. Geçidin eşik taşı ise yanlarda bulunan iki lahitden oluşur, bunların alt tarafları sur sırası içindeki sonradan eklemeye doğru uzanır, ardından bir bosaj ve geniş bir bant alanı ile donatılmıştır (fig. 63). Surun doğu tarafında bir mezar yapısı inşa edilmiştir, az sayıdaki kalıntılar içinde arka duvarın bir kısmı ve yan duvarları korunmuştur. Üst örtü plakası üzerinde seramik su künklerinin asıl taşıyıcısı olarak kırma taştan harçlı duvar örgüsü yükselir, bunun içinde spolien malzeme ve kiremit parçaları da bulunur. Duvar yapısının içinde 3-4 metre kadar aralıklarla yaklaşık 0.18×0.18 m ölçülerinde kare iskele boşlukları gözlemlenir. Suyun aktarım yapısı, harçlı duvar yapısının üstüne üst üste açılmış iki su künkünden oluşur.