Bati_Yerlesim

Batı Yerleşim

Bataklık ve güney limanı arasındaki yerleşim, kentsel yapılaşmaya engel teşkil etmeyecek şekilde doğudan batıya doğru uzanan, üç alçak tepe üzerinde konumlanmaktadır. Buradaki yerleşim alanı doğuda aquaductus, kuzeyde göl, batıda ve güneyde kent suru tarafından sınırlanır. Batı kent olarak adlandırılan yerleşim alanı yaklaşık 10,31 hektarlık bir alan üzerine yayılmıştır. Batıdaki düz kısımda çok sayıda çatı kiremidi parçası olsa da, sadece birkaç bina temeli göze çarpmaktadır. Aquaductus’un hemen batısında, kuzeydoğu – güneybatı istikametinde düzenlenmiş, 15 metre uzunluğunda, dikdörtgen bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Bu alanda herhangi bir kazı çalışması yapılmadığı için söz konusu yapılar hakkında kesin bir şeyler söylemek bugün için mümkün değildirç