Latrina

Latrina

Latrina yapısı, kent limanı ile güney liman arasında uzanan ana caddenin tetragonal agora ile tiyatro arasında, birer basamakla yükseltilip meydan oluşturduğu alanın kuzeybatı sınırında, Küçük Hamam’ın hemen kuzeyinde yer alır. Cadde tarafındaki duvarı kazılar sırasında onarılarak 3.5 m. yüksekliğe ulaşan ve hiçbir pencere izi olmayan dikdörtgen planlı bu yapı 15.42×10.15 m. ölçülerindedir ve üç yönde derin kanallarla çevrilidir (fig. 95). Kanalların iki yönlü girişi ve kanalizasyon ile bağlantısı, söz konusu yapının latrina olabileceğine işaret eder. Binanın zemini basit geometrik süslemelere sahip bir mozaikle kaplanmıştır (fig. 96). Yapının duvar işçiliğinde harç ortaya çıksa da, blok taşlar kuru bir şekilde örülmüşlerdir. Hemen hemen bütün blok taşların ön yüzünde hafifçe bombelenmiş birer bosaj vardır. Muhtemelen duvar yüzeyleri kalın sıva tabakasıyla sıvanmıştır. Arka kısımda bayıra doğru olan duvar şaşırtıcı bir şekilde özensizdir. Düzensiz bir şekilde yontulmuş olan blokların yanında küçük formlu taş kırıkları kullanılmıştır, öyle ki bu duvar asıl yapıya ait değilmiş izlenimi uyandırır.

Latrina Duvar

Latrina Duvar

Latrina Mozaik

Latrina Mozaik

Latrina ile anacadde arasındaki yapısal bağlantı açık değildir. Bu yapıyı ana caddeden daha geç bir döneme yerleştirmek mantıklıdır, zira yapı yolun yarısını kapamaktadır. Cadde tarafında herhangi bir girişe sahip olmayan yapının girişleri kuzeydoğu ve güneydoğudaki dar yüzlerde bulunmaktadır. Güneydoğu kısımda, Latrina ile Küçük Hamam arasında, tiyatro istikametinde yükselen dar bir sokak bulunmaktadır.