Kentin Konumu Hakkında: Ptolemaios’un Haritasında Phaselis’in Konumu

Ptol. geogr. V. 3;

῾Η Λυκία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως
καὶ ἄρκτων ᾿Ασίᾳ κατὰ τὰς ἐκτεθει-
μένας γραμμάς· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν
Παμφυλίας μέρει τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ
᾿Ασίᾳ πέρατος μέχρι θαλάσσης διὰ
τοῦ Μασικύτου ὄρους, οὗ τὸ ἐπὶ τῇ
θαλάσσῃ πέρας ἐπέχει
Γάγα……. ξα γ λς γ
῾Ιερὰ ἄκρα ………… ξα λς δ
῎Ολυμπος πόλις ……… ξα γο λς δ
Φασηλίς ………….. ξα γ λς γιβ.

Lykia, anlatılanlara göre batıda ve kuzeyde
Asia ile, doğuda ise Pamphylia’nın
Asia ile olan sınırından, ucu denize kadar
uzanan Masikytos Dağı aracılığı ile denize
kadarki kısmı ile sınırlanır
Gagai 61° 20 36° 20
Hiera Akra 61° 30 36° 15
Olympos kenti 61° 40 36° 20
Phaselis 61° 50 36° 25