Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-8
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Lahit iki parça halinde kırık.
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne: Boy: 1.74 m. En: 0.72 m. Kal.: 0.22 m.
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında bulu­nan lahit teknesi. Tekne kuzey-güney doğrul­tuludur ve doğu uzun yüzü kırıktır. Batı uzun yüz ise kırık kapak parçalarından oluşan dolgu nedeniyle kapanmıştır. Teknenin bir dar yü­zünde doğal aşınma gibi görünmeyen bir oyuk fark edilmektedir. Kuzeye bakan dar yüzün ortasına denk gelecek şekilde 0.06 m genişli­ğinde 0.07 m uzunluğunda ve 0.06 m derinli­ğinde bulunan bu oyuk, mezara sunu için açılmış bir libasyon oluğu olduğu düşünülebi­lir. Teknenin üzerini örten taş kapağın parça­ları olmalıdır. Etrafta kapağa ait başka bir kalıntı görülmemektedir. Kırık parçalar kapa­ğın formu ve ölçülerine dair veri sunmamakta­dır. Yüksek­lik ölçüsü görülebildiği oranda alınmıştır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548764.53 / 4044368.74
WGS84: 36,5288940 / 30,5445010
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm