Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-69
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Tekne ve kapakta kırıklar mevcut
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 1.20 m En: 0.88 m
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında modern yolun lagün tarafında, 3KB. 71 no’lu anıt mezarın 6.5 m kuzeyinde yer alan kuzey-güney doğrultulu lahit teknesi. Oldukça tahrip olduğu için tanımlama verileri sınırlı kalmaktadır. Kuzey yönde toprak tabakası altında olduğu için tespit yapılamıyor görülebilen tüm kenarlar kırık ve eksiktir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 13.03.2016
ITRF96: 549010.84 / 4044224.84
WGS84: 36,5275847 / 30,5472420
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm