Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB.2
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kapak kırık iki parça halindedir.
Dönem: Roma Dönemi
Kapak Boy: 1.87 m. En: 0.90 m. Yük.: 0.28 m.
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında bulunan kuzeydoğu-güneybatı yönünde konuşlanmış lahit ve kapağı. Kapağı ile birlikte korunmuş lahit teknesi tamamen toprak altında kalmıştır. Teknenin korunma durumu ve ölçüleri yüzeyden tespit edilememektedir. Kapak kırık iki parça halinde lahit üzerinde yer almaktadır. Kapağın doğu yöndeki uzun yüzü eğimli arazide toprak altında kalmıştır. Taş yüzeyi aşınmıştır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 08.10.2015
ITRF96: 548762.244044381.07
WGS84: 36,5290052 / 30,5444762
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm