Kentin Konumu Hakkında – Phaselis Pamphylia’nın Son Kenti

Mela I. 79;

Deinde alii duo validissimi Cestros et Ca<ta>rhactes; Cestros navigari facilis, hic quia se praecipitat ita dictus. Inter eos Perga est oppidum, et Dianae quam oppido Pergaeam vocant templum. Trans eosdem mons Sardemisos (Sardemysos) et Phaselis a Mopso condita finis Pamphyliae.

Sonra diğer ikisi Kestros ve Ka<ta>rhaktes son derece güçlüdürler. Kestros’ta gemiyle seyretmek kolaydır, çünkü onun kendisini başaşağı attığı söylenir. Bu iki nehir arasında Perge kenti ve bu kentte Perge Dianası olarak bilinen Diana’nın tapınağı vardır. Bu nehirleri geçince Sardemisos Dağı ve Mopsos tarafından kurulmuş olan Pamphylia’nın son kenti Phaselis kenti gelir.

Plin. nat. V. 96;

Pamphylia ante Mopsopia appellata est. mare Pamphylium Cilicio iungitur. oppida Side et in monte Apendum, Plantanistum, Perga. promunturium Leucolla, mons Sardemisus. amnes Eurymedon, iuxta Aspendum fluens, Catarractes, iuxta quem Lyrnesus et Olbia ultimaque eius orae Phaselis.

Pamphylia, önceleri Mopsopia olarak adlandırıldı. Pamphylia denizi Kilikia denizine katılır. Side’den, sonra dağdaki Aspendum, Plantanistum, Perge kentleri gelir. Leukolla Burnu, Sardemisus Dağı, Aspendos’un yakınında akan Eurymedon çayı, Lyrnessus’un yakınlarındaki Katarraktes, Olbia ve kıyıdaki son kent Phaselis gelir.