Torunu Eukratidas’ın Vasiyet Ettiği Agon’u Kazanıyor

Bilgi

Materyal: Kalker taşından bir blok. Bloğun alt, sol ve üst kısmı kırılmıştır. 4. satırda iki yerde ligatur tespit edilmiştir: ve . Omikron 2. ve 4. satırda küçük yazılmıştır, bu durum en azından 4. satırda yer kazanmak amacıyla değil dönem zevkini yansıtmak için yapılmıştır.
Buluntu Yeri: Büyük Hamam’ın palestra duvarında spolien malzeme olarak kullanılmıştır.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri: Büyük Hamam’ın palestra duvarı
Ölçüler: Yükseklik: 0.55 m; Derinlik: 0.25 m; Genişlik: 0.35 m; Harf Yüksekliği: 0.03 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Özenli yazılmış yazı karakteri yüzünden muhtemelen İ.S. 3. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 13.09.2012
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 6 vd.  nr. 4
Bibliografya: Adak – Tüner – Şahin 2005, 6 vd.  nr. 4

 

Metin

[τὸν δεῖνα τοῦ δεῖνος] [τοῦ Εὐκρατίδου,] [Φασηλίτην, νεικήσαντα] [ἀνδρῶν πάλην θέμιδος],
[ἧς κατέλι]πεν ὁ πάππος
[αὐτοῦ Εὐκ]ρατίδας Ἀ[κρί]του
[τοῦ Ἀκρίτου] Φασηλείτης
[ἄπτωτον] ἀμεσολάβητον

Çeviri

Akritos’un torunu ve kendisinin büyükbabası olan Eukratidas’ın vasiyet ettiği agon’un erkekler katagorisi güreş müsabakasını beli kavranmadan ve sırtı yere gelmeden kazanan Eukratidas’ın torunu falancayı (dikti).

 

Yorum

Str. 1 vd. Yazıtın ele geçen parçasının ilk satırındaki ὁ πάππος ifadesi, Eukratidas’ın burada yarışmayı kazanan ve taştaki kırık yüzünden ismini bilmediğimiz galibin büyük babası olduğunu göstermektedir. Phaselis’ten başka yazıtlardan da tanıdığımız, kentte bir agon kuran Εὐκ]ρατίδας’ın kendisi de muhtemelen bir güreşçidir. Torunu da kendi yolundan gitmiştir. Εὐκρατίδης’in Dor diyalektinde yazılmış formu olan Εὐκρατίδας ismi hakkında verilen bilgiler için krş. Nr. 27.
Str. 4 Son satırdaki [ἄπτωτον] ἀμεσολάβητον ifadesi, yarışmanın güreş müsabakasında yapıldığına işaret etmektedir. Bu ifade, güreşçinin rakibinin sırtını yere getirdiği, ama kendisininkini asla yere getirtmediği durumlarda kullanılmaktadır1.

  1. Her iki sıfat ile sıklıkla karşılaşılır, örneğin Ariassos’tan bir yazıtta: Horsley – Mitchell 2000, 136, Nr. 127, str. 11 vd. („without being thrown and without being held around the middle“) ve Perge’den bir yazıtta: Şahin 1999, 35 Nr. 315 ve diğer literatür.