Tanrıça Athena Polias’a Adak

Bilgi

Materyal: Nitelikli Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Tiyatronun hemen güneybatısındaki kule yapısının kuzeybatı duvarında yukarı bakacak şekilde örülerek devşirme malzeme olarak kullanılmıştır1.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor
Ölçüler:
 Yükseklik: 0,88 m; genişlik: 0,49 m ; derinlik: 0,66 m; arka kenarda alın genişliği: 0,06 m; her iki kenardaki çıkıntı: 0,015 m; harf yüksekliği: 0,025 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.Ö. 5. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 15.09.2012
Edisyon: TAM II 1184; Blackman 1981, 139.
Bibliografya: Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Νίκανδρος ὁ Νικίονος
καὶ Πολυαίνετος
ὁ Πολυκάρτεος
τἀθαναίαι τᾶι Πολιάδι
ἀπὸ ναυτιλίας
δεκάταν ἀνέθεκαν.

Çeviri

Nikion oğlu Nikandros
ve Polykartes oğlu Polyainetos
gemi yolculuklarından elde ettikleri gelirin
onda birini Athena Polias’a adadılar.

Yorum

Str. 1 Anadolu’nun daha çok batısında karşımıza çıkan Νίκανδρος ismi2 Yunanistan’da ve özellikle adalarda oldukça yaygındır3. Νικίων ismi ise ne Anadolu ne de Yunan dünyasında sıklıkla karşılaşılan bir isimdir4.
Str. 2 “Övülmeye değer” anlamına gelen, Ephesos’tan ele geçen bir yazıtta tanrıça Aphrodite için kullanılan5 ve πολῠ-αίνετος, ον, sıfatından türetilen Πολυαίνετος ismi, Anadolu’da sedece bu yazıtta karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ve adalarda da nadiren kullanılmıştır6.
Str. 3 Πολυκάρτης, ου isminin εος ile biten genetiv formu Dor diyalektinde verilmiştir. Bu isim buradaki yazıt dışında belgelenmemiştir.
Str. 4 Tanrıça Athena Polias (Ἀθηναία Πολιάς) Dor diyalekti gösteren τἀθαναίαι τᾶι Πολιάδι şeklinde yazılmıştır. Athena Polias kentin en erken sikkelerinden de görüldüğü üzere Phaselis kentinin baş tanrıçasıdır. Phaselis’teki Dor diyalektinde yazılmış yazıtlar, kentin Rhodos kurması olduğu yönünde birer belge oluştururlar. Doğu Lykia’da Phaselis dışında Olympos 7 ve Gagai kentlerinden de Dor diyalekti gösteren yazıtlar ele geçmiştir. Bu durum Lykia’nın kuzeydoğusunda kalan sahil şeridinin Rhodos ile olan ilişkisine işaret etmektedir. Bunun dışında bu bölgede Tanrıça Athena’nın oldukça büyük bir öneme sahip olması da, bölgenin Rhodos’la olan ilişkisini ve kentlerdeki Rhodos etkisini göstermektedir8. Harf karakterleri ve Dor diyalektinden dolayı bu yazıt İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlendirilebilir. Bu taşın İ.S. 4. yüzyıldan önce devşirme malzeme olarak kullanılmasının olası görülmemesi, şu an bulunduğu yapının inşası için terminus post quem oluşturmaktadır9.

  1. Blackman 1981 , 139
  2. Krş. I. v. Priene, nr. 37, 313, 354; I. v. Smyrna, nr. 2, 72, 90, 155; I.v. Rhod. Peraia, nr. 302.
  3. Krş. Fraser – Matthews 1987, 329; 1994, 330; 1997, 316 vd.; 2000, 299.
  4. Krş. I. v. Priene, nr. 64; Fraser – Matthews, 1987, 334; 1994, 334 vd.; 1997, 323.; 2000, 304.
  5. SEG XIV 1.
  6. Krş. Fraser – Matthews 1987, 376; 1994, 371; 1997, 367.
  7. Krş. Adak – Tüner 2004, 53 vd., nr. 1.
  8. Krş. Frei 1990, 1779.
  9. Blackman 1981, 143.