Sparta’lı Hippokrates Phaselis’i İşgal Eder (İ.Ö. 411)

Thuk. VIII. 99

῾Υπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου καὶ οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ Πελοποννήσιοι, ὡς τροφήν τε οὐδεὶς ἐδίδου τῶν ὑπὸ Τισσαφέρνους τότε [ὅτε ἐπὶ τὴν ῎Ασπενδον παρῄει] προσταχθέντων, καὶ αἱ Φοίνισσαι νῆες οὐδὲ ὁ Τισσαφέρνης τέως που ἧκον, ὅ τε Φίλιππος ὁ ξυμπεμφθεὶς αὐτῷ ἐπεστάλκει Μινδάρῳ τῷ ναυάρχῳ καὶ ἄλλος ῾Ιπποκράτης, ἀνὴρ Σπαρτιάτης καὶ ὢν ἐν Φασήλιδι, ὅτι οὔτε αἱ νῆες παρέσοιντο πάντα τε ἀδικοῖντο ὑπὸ Τισσαφέρνους, Φαρνάβαζός τε ἐπεκαλεῖτο αὐτοὺς καὶ ἦν πρόθυμος κομίσας τὰς ναῦς καὶ αὐτὸς τὰς λοιπὰς ἔτι πόλεις τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς ἀποστῆσαι τῶν ᾿Αθηναίων, ὥσπερ καὶ ὁ Τισσαφέρνης, ἐλπίζων πλέον τι σχήσειν ἀπ’ αὐτοῦ, οὕτω δὴ ὁ Μίνδαρος πολλῷ κόσμῳ καὶ ἀπὸ παραγγέλματος αἰφνιδίου, ὅπως λάθοι τοὺς ἐν Σάμῳ, ἄρας ἀπὸ τῆς Μιλήτου ναυσὶ τρισὶ καὶ ἑβδομήκοντα ἔπλει ἐπὶ τὸν ῾Ελλήσποντον (πρότερον δὲ ἐν τῷ αὐτῷ θέρει τῷδε ἑκκαίδεκα ἐς αὐτὸν νῆες ἐσέπλευσαν, αἵ καὶ τῆς Ξερσονήσου τι μέρος κατέδραμον)· χειμασθεὶς δὲ ἀνέμῳ καὶ ἀναγκασθεὶς καταίρει ἐς τὴν ῎Ικαρον, καὶ μείνας ἐν αὐτῇ ὑπὸ ἀπλοίας πέντε ἢ ἓξ ἡμέρας ἀφικνεῖται ἐς τὴν Ξίον.

Aspendos’a giderken Tissaphernes tarafından görevlendirilenlerden hiçbiri ücret ödemedikleri için Peloponnesos’lular bu yazın aynı dönemine doğru Miletos’ta idiler. Onunla birlikte giden Philippos amiral Mindaros’a Tissapharnes’in geldiği yere kadar ortalıkta donanmanın bulunmadığını haber vermişti, Phaselis’te bulunan Sparta’lı Hippokrates de ortalıkta gemilerin bulunmadığını ve hepsinin Tissaphernes tarafından mahvedilmiş olabileceğini haber vermişti. Pharnabazos ise onları yanına çağırıyordu ve gemileri ele geçirdikten sonra kendi yönetimindeki geri kalan kentleri Atinalılar’a karşı isyan ettirmeye gönüllü olduğunu bildiriyordu, o da Tissapharnes gibi bundan daha çok avantaj elde etmeyi umuyordu. Bunun üzerine Mindaros aniden gelen bu haber üzerine Samos’taki donanmadan gizlenmek için, Miletos’tan 73 gemiyle kesin bir disiplin içinde hareket edip Hellaspontos üzerine açıldı (daha önce o aynı yaz içinde 16 gemiyle buraya gelmişti ve Khersonesos’un bir kısmında akınlar yapmıştı); Mindaros fırtınaya yakalanıp zorda kalınca Ikaros’ta demir attı ve kötü hava yüzünden orada 5 ya da 6 gün kaldıktan sonra Khios’a yanaştı.