Side Önlerindeki Savaşta Rhodos Donanması Phaselis’te Mevkilenir (İ.Ö. 190)

Liv. XXXVII. 22

Rhodii celebratis exsequiis aduersus classem, quam fama erat ex Syria uenire, tredecim suis nauibus et una Coa quinqueremi, altera Cnidia Rhodum, ut ibi in statione essent, profecti sunt. biduo ante, quam Eudamus cum classe ab Samo ueniret, tredecim ab Rhodo naues cum Pamphilida praefecto aduersus eandem Syriacam classem missae adsumptis quattuor nauibus, quae Cariae praesidio erant, oppugnantibus regiis Daedala et quaedam alia Peraeae castella obsidione exemerunt. Eudamum confestim exire placuit. additae huic quoque sunt ad eam classem, quam habebat, sex apertae naues. profectus cum, quantum accelerare poterat, maturasset, ad portum, quem Megisten uocant, praegressos consequitur. inde uno agmine Phaselidem cum uenissent, optimum uisum est ibi hostem opperiri. in confinio Lyciae et Pamphyliae Phaselis est; prominet penitus in altum conspiciturque prima terrarum Rhodum a Cilicia petentibus et procul nauium praebet prospectum. eo maxime, ut in obuio classi hostium essent, electus locus est; ceterum, quod non prouiderunt, et loco graui et tempore anni– medium enim aestatis erat, ad hoc insolito odore ingruere morbi uulgo, maxime in remiges, coeperunt.

Rhodos’lular (M. Aemilius’u) törenle gömdükten sonra bir söylenti üzerine Syria’dan Rhodos’a doğru gelen donanmaya karşı biri Cos’luların beş küreklisi, biri de Cnidos’luların olan 30 gemiyle orada demirlemek için yelken açtılar. Eudamus1007 iki gün önce kendi donanmasıyla Samos’tan gelince, Rhodos’tan Pamphilidas yönetimindeki otuz gemi bu Syria donanmasına karşı gönderildi; bunlar Caria’yı gözetleyen 4 gemiyi daha ele geçirdiler ve Daidala ile Peraia içindeki kraliyet kuşatması altındaki diğer dağ kalelerine saldırdılar. Eudamos hemen limandan çıkmaya karar verdi. Ona donanması için açığa çıkarılan 6 gemi daha verildi. O harekete geçti ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yola devam etti, Megiste olarak adlandırdığı limanda daha önce gelenlere yetişti. Onlar buradan birleşmiş bir gurup halinde Phaselis’e geldiler ve en iyi şeyin düşmanı burada beklemek olduğuna karar verdiler. Phaselis, Lycia-Pamphylia sınırında ve denize doğru çıkan bir burnun üzerinde yer almaktadır. Cilicia’dan Rhodos’a giden gemilerin gördüğü ilk kent olup, denize doğru geniş bir bakışa sahiptir. Düşman donanmasının rotası üzerinde yer aldığından bu konum özellikle seçilmiştir. Bununla birlikte şu nokta gözden kaçırılmamalıdır. Konumunun güvensizliği ve mevsime – yaz ortası idi – bağlı olarak pis ve kötü bir koku neticesinde büyük bir hastalık ortaya çıktı, özellikle de kürekçiler arasında.