Ptolemaios, Palladeios Agon’unun Çocuk Katagorisi Güreş Müsabakasını Kazanıyor

Bilgi

Materyal: Kalker taşından profilli ve köşeleri akroterli dikdörtgen kaide, üst ve orta kısımdan kırılarak üç parçaya ayrılmış.
Buluntu Yeri: Güney limanında geç dönem rıhtım yapısında devşirme olarak kullanılmıştır 1. Fakat şimdi denizden çıkarılıp ana yolun kenarına konmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Ana cadde batı  kenarı.
Ölçüler: Yükseklik: 1.56 m; Derinlik: 0.61 m; Genişlik: 0.575 m; Harf Yüksekliği: 0.030 – 0.035 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. III. yy
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Bérard 1892, 444 vd., nr. 94; Laum 1914, 124 nr. 141; TAM II 1206.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐρ(ήλιος) Πτολεμαῖος ὁ καὶ
Ζωσιμᾶς, υἱὸς Αὐρ(ηλίου) Ἀρτε-
μιδώρου Πτολεμαίου, Φα-
σηλείτης, νεικήσας πα[ί]-
δων πάλην ἐνδόξως ἀ-
γῶνος Παλλαδείου πρώ-
τως ἀχθέντος, οὗ ἐδωρή-
σατο τῇ πόλει ἡ ἀξιολο-
γωτάτη Αὐρηλία Ἀφφία Κ[ο]-
λαλήμεος δὶς Ἐμβρό-
μου δίς, Φασηλεῖτις,
ἄπτωτος ἀμεσολάβη-
τος.

Çeviri

Ptolemaios oğlu Aurelius Artemidoros’un oğlu, Zosimas olarak da bilinen Phaselis’li Aurelius Ptolemaios, II. Embromos’un oğlu II. Kolalemis’in övgüye layık kızı Phaselis’li Aurelia Apphia’nın kente hediye ettiği ve ilk olarak düzenlenen Palladeios Agon’unun çocuklar katagorisi güreş müsabakasını sırtı yere gelmeden ve belini kavratmadan üne değer bir şekilde kazandı.

 

Yorum

Str. 1 Phaselis’te sevilen bir isim olduğu görülen Ptolemaios ismi, kentte yaklaşık 1 yüzyıl hakimiyet süren Ptolemaios’ların etkisinin hala sürdüğünü göstermektedir.
Str. 2 Ζωσιμᾶς, Lykia Bölgesi’nde, özellikle de Olympos kentinde çok sevilen bir isimdir2. Zosimas’ın babası olan ve “Artemis’in hediyesi” anlamına gelen Ἀρτεμίδωρος ismi adalar ve tüm Yunanistan’da olduğu gibi3, Phaselis’liler tarafından da sevilen bir isimdir; bu yazıt dışında, ikisi Histiaia  ve Rhodos , biri de Helenistik Dönem kent sikkelerinden birinde4 olmak üzere 3 Phaselis’lide daha belgelenmiştir.
Str. 4 Φα|σηλίτης, Bérard.
Str. 5 Buradaki güreş yarışması cocuklar arasında yapılmaktadır5. ἐνδόξως agon yazıtlarında sıkça kullanılır6.
Str. 6 ἀγῶνος Παλλαδείου ismi Pallas Athena’dan gelmektedir. Bilindiği üzere Athena Phaselis’in baş tanrıçasıdır ve kentte –muhtemelen akropolis üzerinde bir tapınağı yer almaktadır7. Kentte ele geçen İ.Ö. 5 yüzyıldan bir yazıtta Athena Polias’a adakta bulunulmaktadır. Bu yazıtta geçen agon da tanrıça Athena onuruna düzenlenmiştir8.
Str. 7 πρ(ω)τ|[ον] , Bérard.
Str. 9 Ἀφφία = Ἀπφία ismi Lykia’da İmparatorluk Dönemi’nin sevilen yerli isimlerdendir9. Yarışmayı kente bağışlayan Apphia, ele beçen başka bir yazıtta Παλλαδείου θέμιδος’un vakfedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Apphia Phaselis kentinin önde gelen ailelerinden birine dahil olmalıdır.
Str. 10/1 Ἔμβρομος ismi, şimdiye kadar sadece Lykia ve Pisidia bölgelerinde belgelenmiştir10.
Str. 12 Güreş müsabakalarında ἄπτωτος ἀμεσολάβητος11 unvanını alan kişi sayısı oldukça kısıtlıdır12. Günümüzde yapılan güreş müsabakalarında dahi bu unvan geçerliliğini korumaktadır.

 1. Blackman 1981, 141.
 2. Krş. TAM II 989, 996, 1003,1004, 1085, 1097, 1114, 115..etc. Bu ismin Kikladlar ve Yunanistan’daki dağılımı için bkz. için bkz. Fraser – Matthews 1987, 197; Fraser – Matthews 1997, 196; Fraser – Matthews 2000, 190, IIIB  178.
 3. Fraser – Matthews 1987, 82; Fraser – Matthews 1997, 65; Fraser – Matthews 2000, 72, IIIB 67.
 4. Heipp-Tamer 1993, 122 nr. 372.
 5. Güreş müsabakaları hakkında krş. Rudolph, 1965, 29-62; çocuk güreşleri için özellikle s. 58-61; Poliakoff 1982.
 6. Krş. Robert 1966, 351-348.
 7. Paus., III 3
 8. Krş. Side’de kent tanrıları adına düzenlenen agonlar, Nollé 1993, 424, 436, nr. 129.
 9. TAM II nr. 848, 859, 873, 1042; Bu isim için krş. burada TEp. 5.
 10. Krş. Zgusta 1964, 161 vd. § 332-1. Bu isim Lykia’da Ἔνβρομος formu ile de belgelenmiştir. Bu konuda bkz. burada nr. 22 str. 24 için verilen açıklamalar.
 11. ἀπτώς, ἄπτωτος ve ἀπτωτεί ile ilişkili belgeler hakkında krş. Robert 1967, 249 vdd; Ebert 1972, 109.
 12. TAM II/3 681, 741; Şahin 1999, nr. 315.