Phaselis’lilerin Kötü Ünü – Pamphylia’lıların En Sahtekarları (İ.Ö. 4. yy.)

Athenaios VIII. 42

ἐρωτηθεὶς δ’ ὑπό τινος “τίνες εἰσὶν οἱ μοχθηρότατοι;” “τῶν ἐν Παμφυλίᾳ Φασηλίτας μὲν ἔφησε μοχθηροτάτους εἶναι, Σιδήτας δὲ τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ”.

Birisi “en sahtekar insanlar kimlerdir?” diye sorunca, o şöyle dedi: “Pamhylia’daki halklardan Phaselis’liler, iskan edilmiş bütün dünyadaki halklardan ise Side’liler çok sahtekar kişilerdir”.

Eust. Comm. ad Hom. Il.

Φασηλῖται Παμφυλίων μοχθηρότατοι͵ Σιδῆται δὲ τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ͵ ἔτι δὲ καὶ τὸ ὀλοώτατος ὀδμή͵ ὅπερ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται.

Pamphylia’lılardan Phaselis’liler, iskan edilmiş dünyadaki halklar arasında da Side’liler herkesin en sahtekar insanlarıdır, bundan başka da Odysseia’da geçen en uğursuz şey pis kokudur.

Athenaios VIII 45. 6-13

ἐν Φασήλιδι δὲ πρὸς τὸν παῖδα διαμφισβητοῦντος τοῦ βαλανέως περὶ τοῦ ἀργυρίου (ἦν γὰρ νόμος πλείονος λούειν τοὺς ξένους) ὦ μιαρέ͵ ἔφη͵ παῖ͵ παρὰ χαλκοῦν με [μικροῦ] Φασηλίτην ἐποίησας.

(Stratonikos Phaselis’te bir hamama gidip), hamamcı onun kölesiyle giriş parası için kavga edince (zira orada yabancıların daha fazla giriş parası ödemesi kuralı vardı): alçak herif az kalsın bir kuruş için beni Phaselis’li yapacaktın, diye kölesine bağırır.