Phaselis’liler Kylabros’a Tuzlu Balık Sunusu Yaparlar

Athenaios  Deipn. Epit. VII 51.

καὶ τάριχοι δὲ παρὰ Φασηλίταις ἀποθύονται. ῾Ηρόπυθος γοῦν ἐν ῞Ωροις Κολοφωνίων περὶ τῆς κτίσεως ἱστορῶν τῆς Φασήλιδός φησιν ὅτι Λάκιος ὁ τὴν ἀποικίαν στείλας μισθὸν ἔδωκε τοῦ τόπου Κυλάβρᾳ ποιμένι νέμοντι πρόβατα ταρίχους, ἐκείνου τοῦτο αἰτήσαντος. προθέντος γὰρ αὐτῷ τοῦ Λακίου λαβεῖν τοῦ χωρίου ἢ ἄλφιτα ἢ ταρίχους εἵλετο ὁ Κυλάβρας τοὺς ταρίχους· καὶ διὰ τοῦτο οἱ Φασηλῖται ἀνὰ πᾶν ἔτος τῷ Κυλάβρᾳ ἔτι καὶ νῦν τάριχον θύουσι.

Phaselis’lilerde tuzlu balık sunusu yapılır. Phaselis’in kurucusu hakkında araştırma yapan Heropythos “Kolophon Yıllıkları” üzerine yazdığı eserde, koloniyi kuran Lakios’un, koyunlarını otlatan çoban Kylabras’a bu yerin karşılığı olarak, onun istediği tuzlu balıkları verdiğini söyler. Zira Lakios ona yasadığı yere karşılık arpa ekmeği ya da tuzlu balık takdim ettiğinde, Kylabras tuzlu balıkları almayı tercih etmiştir: Bu yüzden Phaselis’liler şimdi olduğu gibi her yıl Kylabras için tuzlu balık sunusu yaparlar.

Paus. 3.1;

Φασηλιτῶν θῦμα· ἐπὶ τῶν εὐτελῶν τίθεται· Φασηλίτας γὰρ τάριχον τῶι Κολάβρωι θύειν· φησὶ Καλλίμαχος ἐν βαρβαρικοῖς Νομίμοις

Phaselis’lilerin kurbanı nadir olan gelenekler arasındadır; Kallimakhos “Barbar Gelenekleri” adlı eserinde Phaselis’lilerin Kolabros’a tuzlu balık adadıklarını söyler.