Phaselis’li Elçiler Büyük İskender’i Altın Bir Taçla Taçlandırır (İ.Ö. 334)

Arr. anab. I 24, 3-6

Παρμενίωνα δὲ πέμπει ἐπὶ Σάρδεων, δοὺς αὐτῷ τῶν τε ἑταίρων ἱππαρχίαν καὶ τοὺς Θετταλοὺς ἱππέας καὶ τοὺς ἄλλους ξυμμάχους καὶ τὰς ἁμάξας ἄγειν· καὶ κελεύει προϊέναι ἀπὸ Σάρδεων ἐπὶ Φρυγίαν. αὐτὸς δὲ ἐπὶ Λυκίας τε καὶ Παμφυλίας ᾔει, ὡς τῆς παραλίου κρατήσας [4] ἀχρεῖον καταστῆσαι τοῖς πολεμίοις τὸ ναυτικόν. καὶ πρῶτον μὲν ἐν παρόδῳ ῞Υπαρνα, χωρίον ὀχυρόν, φυλακὴν ἔχον ξένους μισθοφόρους, ἐξ ἐφόδου ἔλαβεν· οἱ δ’ ἐκ τῆς ἄκρας ξένοι ὑπόσπονδοι ἐξῆλθον. ἔπειτα εἰσβαλὼν εἰς Λυκίαν Τελμισσέας μὲν ὁμολογίᾳ προσηγάγετο, περάσας δὲ τὸν Ξάνθον ποταμὸν Πίναρα καὶ Ξάνθον τὴν πόλιν καὶ Πάταρα ἐνδοθέντα ἔλαβε καὶ ἄλλα ἐλάττω πολίσματα ἐς τριάκοντα. [5] Ταῦτα καταπράξας ἐν ἀκμῇ ἤδη τοῦ χειμῶνος ἐς τὴν Μιλυάδα καλουμένην χώραν ἐσβάλλει, ἥ ἐστι μὲν τῆς μεγάλης Φρυγίας, ξυνετέλει δὲ ἐς τὴν Λυκίαν τότε, οὕτως ἐκ βασιλέως μεγάλου τεταγμένον. καὶ ἐνταῦθα Φασηλιτῶν πρέσβεις ἧκον περὶ φιλίας τε καὶ χρυσῷ στεφάνῳ στεφανῶσαι ᾿Αλέξανδρον· καὶ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἐπικηρυκευόμενοι ἐπρέσβευον Λυκίων τῶν κάτω οἱ πολλοί. [6] ᾿Αλέξανδρος δὲ Φασηλίτας τε καὶ Λυκίους παραδοῦναι τὰς πόλεις τοῖς ἐπὶ τοῦτο στελλομένοις ἐκέλευσε· καὶ παρεδόθησαν ξύμπασαι. αὐτὸς δὲ ὀλίγον ὕστερον ἐς τὴν Φασηλίδα παραγενόμενος συνεξαιρεῖ αὐτοῖς φρούριον ὀχυρόν, ἐπιτετειχισμένον τῇ χώρᾳ πρὸς Πισιδῶν, ὅθεν ὁρμώμενοι οἱ βάρβαροι πολλὰ ἔβλαπτον τῶν Φασηλιτῶν τοὺς τὴν γῆν ἐργαζομένους..

Parmenion’u, arkadaşlarının süvari komutanlığını, Thessalia’lı süvarileri, diğer müttefikleri ve yük arabalarını da onun emrine vererek Sardeis’e gönderdi; daha sonra da ona Sardeis’ten Phrygia’ya geçmesini emretti. Kendisi de düşman donanmasının buralardan yararlanmasını engellemek amacıyla kıyı şeridini ele geçirmek üzere Lykia ve Pamphylia’ya ilerledi. Güzergahı üzerinde ilkin, yabancı ücretli askerlerin koruduğu güçlü bir yer olan Hyparna’yı bir engelle karşılaşmadan ele geçirdi, zira anlaşmaya varılarak güvenlikleri korunan ücretli askerler burçları terk ettiler. Bunun ardından Lykia’ya girerek anlaşma yoluyla Telmessos’luları da saflarına kattı. Ksanthos Nehri’ni geçtikten sonra da teslim olan Pinara, Ksanthos kenti, Patara ile birlikte 30 kadar küçük kenti ele geçirdi. Bu işleri tamamladığında kışın bastırmış olmasına rağmen, vaktiyle büyük kral tarafından Lykia’ya dahil edilmiş olan, ama şu anda Büyük Phrygia’ya ait bulunan Milyas bölgesine saldırdı. Burada, Aleksandros’u altın bir taçla taçlandırmak ve dostluklarını bildirmek üzere Phaselis’in elçileri geldi. Aleksandros ise, hem Phaselis’lilere hem de Lykia’lılara kentlerini, bu amaç için gönderilmiş olanlara teslim etmelerini emretti. Bunun üzerine hepsi de teslim oldular. Kendisi de kısa bir süre sonra Phaselis’e gelerek Pisidia sınırında kurulmuş ve güçlü bir surla çevrilmiş olan kalelerinden saldırarak tarlada çalışan Phaselis’ler’in ürünlerini yağmaladıklarından yakınılan barbarları, Phaselis’lerin isteği üzerine ele geçirdi.