Phaselis’in Ünlü Ürünleri: Gülyağı

Athenaios XV 38.

Γίνεται δὲ μύρα κάλλιστα κατὰ τόπους, ὡς ᾿Απολλώνιός φησιν ὁ ῾Ηροφίλειος ἐν τῷ περὶ Μύρων972 γράφων οὕτως· ‘ἶρις μὲν ἐν ῎Ηλιδι χρηστοτάτη καὶ ἐν Κυζίκῳ· ῥόδινον δὲ κράτιστον ἐν Φασήλιδι, καὶ τὸ ἐκ Νέας δὲ πόλεως καὶ Καπύης·

Herophilios (okulundan) Apollonios’un “Güzel Kokular Hakkında”ki yazılarından birinde bildirdiğine göre her yerde güzel kokulu bitkiler yetişir; Elis ve Kyzikos’ta ise çok iyi irisler; En iyi gülyağı Phaselis’te elde edilir, bu aynı zamanda Neapolis ve Kapua’dan da sağlanabilir.

Plin. nat. XIII 5.

irinum Corinthi diu maxime placuit, postea Cyzici, simili modo rhodinum Phaseli, quam gloriam abstulere Neapolis, Capua, Praeneste.

Uzun süre en çok Corinth’in susam yağı beğenilirdi, daha sonra Cyzicus’unki ve aynı şekilde Phaselis’in gül yağı, bunlar bu ünü Neapolis, Capua ve Praeneste’ye kadar götürdüler.