Phaselis’in Deniz Ulaşımı: Lykia’nın Kıyı Geçişi

Skylaks perip. 100.

ΛΥΚΙΑ. ᾿Απὸ δὲ Καρίας Λυκία ἐστὶν ἔθνος· καὶ πόλεις Λυκίοις αἵδε· Τελμισσὸς καὶ λιμὴν, καὶ ποταμὸς Ξάνθος, δı᾿ οὗ ἀνάπλους εἰς [Ξάνθον πόλιν,] Πάταρα πόλις [ἣ] καὶ λιμένα ἔχει· Φελλὸς πόλις καὶ λιμήν· κατὰ ταῦτα νῆσός ἐστι ῾Ροδίων Μεγίστη· Λίμυρα πόλις, εἰς ἣν ὁ ἀνάπλους κατὰ τὸν ποταμόν· εἶτα Γαγαία πόλις, εἶτα Χελιδονίαι, ἀκρωτήριον καὶ νῆσοι δύο καὶ Διονυσιὰς νῆσος,ἀκρωτήριον καὶ λιμὴν Σιδηροῦς. ῾Υπὲρ τούτου ἐστὶν ἱερὸν ῾Ηφαίστου ἐν τῷ ὄρει καὶ πῦρ πολὺ ὐτόματον ἐκ τῆς γῆς καίεται καὶ οὐδέποτε σβέννυται. Καὶ ἐὰν προέλθῃς ἀπὸ θαλάττης ἀνώτερον, ἔστι Φασηλὶς πόλις καὶ λιμήν (ἔστι δὲ τοῦτοκόλπος) καὶ ῎Ιδυρος πόλις, νῆσος Λυρνάτεια, ᾿Ολβία, Μάγυδος καὶ ποταμὸς Καταρράκτης, Πέργη πόλις καὶ ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος. Ἐπ᾿ εὐθείας δὲ παράπλους ἐστὶν Λυκίας ἀπὸ ἡμέρας καὶ νυκτός· ὁ δὲ παρὰ γῆν διπλάσιος τούτου· ἔστι γὰρ κολπώδης.

Karia’dan itibaren Lykia soyu gelir: Ve Lykia kentleri şunlardır: Telmessos ve limanı, arasından [Ksanthos kenti’ne] ulaşımı sağlayan Ksanthos Nehri ve bir limanı da olan Patara kenti: Phellos kenti ve limanı: bu boyda Rhodos’luların Megiste adası vardır: nehir boyunca gemiyle gidilebilecek Limyra kenti: Daha sonra Gagai kenti, sonra Khelidoniai, burun ve iki ada ve Dionysias adası, bir burun ve Siderous limanı. Buranın üzerinde, dağda Hephaistos’un kutsal alanı ve topraktan kendiliğinden çıkıp da yanan ve hiç sönemeyen çokça ateş vardır. Ve eğer denizden yukarı (kuzeye) doğru gidilirse, Phaselis kenti ve limanı (bu bir körfezdir) ve Idyros kenti, Lyrnateia Adası, Olbia, Magydos ve Katarraktes nehri, Perge kenti ve Artemis tapınağı (gelir). Lykia’dan itibaren sahil boyu bir gün bir gecedir. Karadan ise bunun iki katıdır: çünkü körfezlidir.