Phaselis Karikos Phoros’a Dahildir

Steph. Byz. Ethnika

ἔστι καὶ Καρίας Δῶρος πόλις, ἣν συγκαταλέγει ταῖς πόλεσιν ταῖς Καρικαῖς Κρατερὸς ἐν τῷ περὶ ψηφισμάτων τρίτῳ “Καρικὸς φόρος Δῶρος, Φασηλῖται”.

Doros da bir Karia kentidir, Krateros Psephismalar (kararlar) hakkındaki eserinin üçüncü kitabında bu kenti Karia kentleriyle birlikte sayar; “Karia phoros’u: Doros, Phaselis’liler”.