Paulina Augusta’ya İthaf

Bilgi

Materyal: Kalker taşından bir kaide.
Buluntu Yeri: Hadrianus Kapısı’nın yanında bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / in-situ
Son Kayıt Yeri: Hadrianus Kapısı’nın yanında bulunmuştur.
Ölçüler: Yükseklik: 0,60 m; genişlik: 0,63 m; derinlik: 0,62 m; harf yüksekliği: 0,06 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 121/122.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2006, 10 vd. nr. 7.
BibliografyaAdak – Tüner – Şahin 2006, 10 vd. nr. 7.

Metin

Παυλείνᾳ Σε-
Βασ τῇ

Çeviri

Paulina Augusta için.

 

Yorum

Hadrianus Kapısı’nın yanında bulunmuş olan bu altlık İmparator Hadrianus’un kızkardeşi Domitia Paulina’ya aittir. Kaidenin üstünde şüphesiz Paulina’nın bronz bir helkeli bulunuyor olmalıydı. Yazıtın hemen Hadrianus Kapısı’nın yanında bulunması, Paulina’nın ağabeyi Hadrianus’un ikinci doğu seyahatine eşlik ettiğini düşündürmektedir. Paulina hakkında çok az şey bilinmektedir1. Paulina consul L. Iulius Ursus Servianus ile evlenmiştir2. Cassius Dio’ya göre Paulina Antinoos’un ölümünden sonra, yani İ.S. 130 yılında ya da hemen sonrasında ölmüştür3. Hadrianus tarafından Antinoos onuruna Mısır’da kurulan Antinoopolis’te bir phyle ve bir bölge, adını Paulina’dan almıştır. Buna göre Paulina da Mısır’da ölmüş olmalıdır4. Phaselis, Attaleia ve Perge kentleri, doğu seferi sırasında kendi kentlerine de uğramayı planlayan İmparator Hadrianus’u karşılamak için gösterişli kapılar inşa etmişlerdir. Kapıların iki yanına da, hem imparatora hem de ailesine ithafen adak heykelleri dikmişlerdir. Bunların örnekleri her üç kent için de açıktır. Attaleia kentindeki Hadrianus Kapısı’nda Paulina için Ioulia Sancta tarafından adanmış bir kaide ele geçmiştir5, Perge’de ise henüz Paulina’ya ithaf edilmiş bir yazıt ele geçmemiştir6.

  1. Domitia Paulina hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. PIR2, D 186; Wallinger 1990, 17. Paulina’nın anıldığı yazıtlar için krş. IGR I 1004; III 773; CIL X 6220.
  2. Servianus hakkında bkz. PIR IV (2), s.v. Iulius Nr. 631.
  3. Cass. Dio 69, 11,4: διὰ ταῦτά τε οὖν ἐσκώπτετο, καὶ ὅτι Παυλίνῃ τῇ ἀδελφῇ ἀποθανούσῃ παραχρῆμα μὲν οὐδεμίαν τιμὴν ἔνειμεν.
  4. PIR III (2) s.v. Domitius Nr. 186.
  5. CIG 4340h: Le Bas-Waddington 1870, 361; IGR III 773: Σεβαστοῦ ἀδελφὴν Παυλείναν Ἰουλία Σάνκτα.
  6. Perge’de Plancia Magna’nın Hadrianus’un doğu seferi ile ilişkili olarak İmparator Traianus’un karısı Plotina, kız kardeşi Ulpia Marciana ve yeğeni Matidia ile Hadrianus’ın karısı Sabina’ya ithaf ettiği yazıtlar ele geçmiştir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şahin 1999, 131 vdd.