Olympos’lu Philokrates İçin Yapılan Onurlandırma

Bilgi

Materyal: Mermerden profilli bir kaide. Sol tarafı suda kalmasından dolayı tamamen silinmiştir. İlk satırda Ν ve Η harfleri ligatür olarak verilmiştir.
Buluntu Yeri: Güney Limandan çıkartılarak ana caddenin batı tarafındaki basamakların üzerine konulmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri: Ana caddenin kent limanı girişinde, batı kenarında
Ölçüler: Yükseklik: 1.45 m; Derinlik: 0.51 m; Genişlik: 0.50 m; Harf Yüksekliği: 0.035 – 0.040 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Oldukça özenli yazılmış olan yazıt harf karakteri dolayısıyla 2. yy’ın 2. yarısı ya da 3. yy’ın ilk yarısına tarihlendirilebilir.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 15 nr. 11.
BibliografyaAdak – Tüner – Şahin 2005, 15 nr. 11.

Metin

[Φαση]λιτῶν ἡ πόλι[ς] [Φι]λοκράτην Ἀρχε-
[πόλ]εος τοῦ Τει-
[μάρ]χου, καθὼς ὁ
[πα]τὴρ αὐτοῦ Ἀρχε-
[πο]λις διέθετο

Çeviri

Phaselis’lilerin kenti Teimarkhos oğlu Arkhepolis oğlu Philokrates’i, babası Arkhepolis’in belirlediği gibi (dikti).

 

Yorum

Burada onurlandırılan Philokrates’in ailesi Phaselis’in güney komşusu Olympos’ta ikamet etmektedir. Bu şahıs orada babası ile birlikte köleleri Epiktetos ve onun yakın akrabaları için ortak bir mezar inşa ettirmiştir1. Bu mezar üzerindeki yazıt 1844 yılında L. Ross tarafından görülmüştür: Ἀρχέπολις Τ̣ειμάρχου καὶ Φιλοκράτης Ἀρχεπόλεως τὸν τύμβον κατεσκεύασαν Ἐπικτήτῳ, δούλῳ αὐτῶν̣, καὶ γυναικὶ τοῦ Ἐπικτήτου καὶ τέκνοις καὶ γαμβροῖς καὶ ἐκγόνοις καὶ νύνφῃ καὶ γυναικὸς ἀδελφοῖς· ἄλλῳ δὲ οὐδενί ἢ ὁ θάψας τινὰ ἐν αὐτῶι (sic) ἐκτείσει τῷ φίσκῳ den. φ′, ὧν ὁ ἐλένξας τὸ τρίτον λήμψεται. Ne Phaselis’teki bu yazıtta ne de Olympos’taki yazıtta her iki kişi için de bir ethnikon verilmemiştir.

  1. TAM II/3 1068.