Moles’in Mezar Steli

Bilgi

Materyal:
Buluntu Yeri: Buluntu yeri tam olarak bilinmiyor.
Orijinal Lokalizasyonu: in-situ
Son Kayıt Yeri:  Tiyatronun güneybatısındaki sırt üzerinde, dikdörtgen bir yapı kalıntısının güney köşesinde bulunmaktadır.
Ölçüler: Kaydedilmemiştir.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 150 yılından sonraya tarihlenir.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Rott 1908, 365 nr. 63; TAM II 1210.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Μόλητα
Κολαλήμεος τοῦ Ἐν-
βρόμου, Φασηλίτην,
[Τ]ροκόνδας καὶ Δε-
[μ]ετρία καὶ Σύρος
καὶ Τρέβημις οἱ ὑ-
πὸ αὐτοῦ ἐλευθε-
ρωθέντες, καθὼς
διέθετο.

Çeviri

Enbromos oğlu Kolalemis oğlu Phaselis’li Moles’i, onun tarafından azat edilen Trokondas, Demetria, Syros ve Trebemis uygun olduğu şekilde defnettiler.

 

Yorum

Str. 1 Μόλης Küçük Asya’da ve özellikle Lykia’da çok sevilen bir isimdir1. Bunun dışında Kıbrıs, Delos, Mısır, Rhodos ve Lindos’ta da bu isme rastlanmıştır2.
Str. 2 Κολαλήμεος için krş. Nr. 22.
Str. 4 Τροκόνδας, Phrygia, Pisidia, Lykia, Pamphylia ve Kilikia’da çok kullanılan yerel bir isimdir3. Phaselis’te bu yazıt dışında, yine Roma Dönemi’ne tarihlenen iki yazıtta daha geçmektedir (Nr. 41 ve 46). Δεμέτρια isminde η yerine ε harfi kullanılmıştır (Δημήτρια)4.
Str. 5 Σύρος ismi tüm Anadolu’da belgelenmekle birlite Lykia kenti Kitanaura’dan ele geçen bir yazıtta da görülmektedir5.
Str. 6 İ.Ö. 160-137 yılları arasına tarihlenen bir kent sikkesinde memur ismi olarak da belgelenen Τρέβημις ismi ise, Phaselis dışında, doğu Lykia kentleri Olympos, Idebessos ve Akalissos kentleri6; 996, 1014, 1070 ve 1166: Τρεβήμεος, Τρεβήμεως; krş. Zgusta 1964, 1600-4; Zgusta 1964, 70.] ile Mısır kenti Aleksandreia’dan, İ.Ö. 2/1. yüzyıldan bir yazıtta ve Rhodos’tan ele geçen bir yazıtta görülmektedir7.

  1. Zgusta, Kleinas. Personennamen, § 946-1; Krş. Pape- Benseler 1884, 940.
  2. Krş. Fraser – Matthews 2000, I, 319; Baillet 1926, 973; IG XII, 1 nr. 492, 551; Blinkenberg 1941, nr. 641.
  3. Zgusta 1964, §1512-31.
  4. ε’un η harfini karşılaması için bkz. Gignac 1981, 242 vd.
  5. TAM II nr. 1225.
  6. TAM II 839 ve 856: Τρεβήμιο[ς
  7. Bernand 1992, nr. 52; IG XII1, nr. 975.