Menedamos’un Mezar Steli

Bilgi

Materyal: Kalker taşından bir kaide. Üst kısmı kırılmış olan parçanın alt tarafı profillidir. İki satırdan oluşan yazıt her iki satırın da başlangıç kısmındaki birkaç parça dışında tamamen korunmuştur.
Buluntu Yeri: Bu kaide 1988 yılında kentin kuzey kısmındaki Helenistik Dönem tahkimatlı yapısının yakınında M. Zimmermann tarafından bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Helenistik Dönem tahkimatlı yapısının yakınında
Ölçüler: Yükseklik: 0,50 m; genişlik: 0,40 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Yazıt muhtemelen (geç-) Helenistik Döneme tarihlenebilir.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 17 vd. nr. 14
Bibliografya:  Adak – Tüner – Şahin 2005, 17 vd. nr. 14

Metin

[Μ]ενέδαμος
[Τ]ιμακλείδα

Çeviri

Timakleidas oğlu Menedamos

 

Yorum

Yazıtın bulunduğu kentin kuzey kısmından bugüne kadar, bunun dışında hiçbir yazıt ele geçmemiştir. Kentin bu kısmında yapılacak çalışmalar erken dönem tarihi hakkında bilgi verebilir.
Str. 1 Dor diyalektinde verilen Μενέδαμος ismi, bu şekliyle Phaselis dışında belgelenmemiştir, fakat Μενέδημος olarak, Lykia1 da dahil olmak üzere tüm Anadolu’da belgelenir. Bunun dışında Rhodos’ta yaşayan Μενέδαμος isimli başka bir Phaselis’li daha tanınır.
Str. 2 Τιμακλείδας (=Τιμεκλείδας) isimleri Dor diyalektinde verilmiştir2. Τιμακλείδας Anadolu’da bu yazıt dışında belgelenmemiştir. Adalar ve Yunanistan’da da çok kullanılan bir isim değildir3.

  1. TAM II nr. 144, 156, 918. Bu ismin adalar ve Yunanistan’daki dağılımı için bkz. Fraser – Matthews 1987, 305; Fraser – Matthews 1994, 305; Fraser – Matthews 1997, 295; Fraser – Matthews 2000, 277 vd.
  2. ε’un Dor lehçesinde α olarak verilmesi hususunda bkz. Buck 1955, 54.
  3. Krş. Fraser – Matthews 1987, 436; Fraser – Matthews 1997, 427