Lykia Sınırı: Tauros Dağ Sırası Lykia Bölgesi’ni Diğer Bölgelerden Ayırır

Strab. XIV. 2. 1;

λέγουσι γὰρ ἀρχὴν εἶναι τοῦ Ταύρου τὰ ὑπερκείμενα ὄρη τῶν Ξελιδονίων καλουμένων νήσων, αἵπερ ἐν μεθορίῳ τῆς Παμφυλίας καὶ τῆς Λυκίας πρόκεινται· ἐντεῦθεν γὰρ ἐξαίρεται πρὸς ὕψος ὁ Ταῦρος· τὸ δ’ ἀληθὲς καὶ τὴν Λυκίαν ἅπασαν ὀρεινὴ ῥάχις τοῦ Ταύρου διείργει πρὸς τὰ ἐκτὸς καὶ τὸ νότιον μέρος ἀπὸ τῶν Κιβυρατικῶν μέχρι τῆς περαίας τῶν ῾Ροδίων. κἀνταῦθα δ’ ἐστὶ συνεχὴς ὀρεινή, πολὺ μέντοι ταπεινοτέρα καὶ οὐκέτι τοῦ Ταύρου νομίζεται, οὐδὲ τὰ μὲν ἐκτὸς αὐτοῦ τὰ δ’ ἐντός, διὰ τὸ σποράδας εἶναι τὰς ἐξοχὰς καὶ τὰς εἰσοχὰς ἐπίσης * τε πλάτος καὶ μῆκος τῆς χώρας ἁπάσης καὶ μηδὲν ἔχειν ὅμοιον διατειχίσματι. ἔστι δ’ ἅπας μὲν ὁ περίπλους κατακολπίζοντι σταδίων τετρακισχιλίων ἐνακοσίων, αὐτὸς δὲ ὁ τῆς περαίας τῶν ῾Ροδίων ἐγγὺς χιλίων καὶ πεντακοσίων.

Pamphylia-Lykia sınırının başlangıcı olan Khelidoniai denen adaların üst kısmında bulunan dağların Tauros’un başlangıcını oluşturduğu ve bu nedenle Tauros’un buradan yükseldiği söylenir. Fakat gerçek şudur ki Lykia’nın tümü, dış kısımlara doğru ve güney yanında, ta Rhodos’luların Peraia’sından başlayan ve Kibyra’lıların ülkesinden geçen Tauros’un bir dağ dizisiyle ayrılmıştır. Buradan itibaren dağ sırası devam eder, fakat daha çok alçaktır ve artık Tauros’un bir kısmı olarak kabul edilemez. Çünkü bunlar yükseliş ve alçalışlarıyla, bölücü bir duvar durumu göstermeksizin, eşit olarak bütün ülkeye enine-boyuna yayılmıştır. Körfezin girinti ve çıkıntılarını izleyerek, kıyı boyunca yapılan gezinin tümü 4900 ve sadece Rhodos’luların Peraia’sının etrafını dolaşmak 1500 stadiadır.