Lykia-Pamphylia Eyaleti’nin Procurator’u [……] Rufus İçin Bir Onurlandırma

Bilgi

Materyal: Alttan ve üstten profillendirilmiş kalker taşından bir kaide. Kaidenin üzerinde dübel delikleri bulunmaktadır. Profil ve yazıtlı kısmın sağ tarafı korunmuş, alt kısım tahrip olmuş ve sol taraf tamamen kırılmıştır.
Buluntu Yeri: Tetragonal agoranın güney kısmındaki nymphaion’un arkasında.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri: Tetragonal agoranın güney kısmındaki nymphaion’un arkası
Ölçüler: Yükseklik: 1.42 m; Derinlik: 0.46 m; Genişlik: 0.47 m; Harf Yüksekliği: 0.040 – 0.045 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 3. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 12.09.2012
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 11 vd., nr. 8.
BibliografyaAdak – Tüner – Şahin 2005, 11 vd., nr. 8.

Metin

[. . . . . . Ῥ]οῦφον
[ τὸν κράτι]στον
[ἐπίτρο]πον Λυ-
[κίας Παμ]φυλίας,
[Φαση]λεί-
[των ἡ βου]λὴ καὶ ὁ
[δῆμο]ς τὸν εὐ-
[εργέτ]ην ἐν πᾶ-
[σιν].

Çeviri

Phaselis’lilerin boule ve demos’u her şeyde velinimet olan, Lykia – Pamphylia Eyaleti’nin pek muktedir procurator’u …. Rufus’u onurlandırdı.

 

Yorum

Buradaki şahsı komşu kent Attaleia’da tonozlu bir yapı inşa ettirmiş olan Rufus ile özdeşleştirebiliriz. Bu yapının iki kemer bloğu üzerinde şöyle yazar: ἁψίδας ἀρρήκτους στήσας, καθαρώτατε Ῥοῦφε, καὶ πάντα τελέσῃς αὐξόμενος προκοπαῖς (Sen ey pek dürüst olan Rufus, yıkılmaz tonozları diktiğin için diğer bütün her şeyi güzel bir şekilde tamamlamak ve ilerlemek istiyorsun)1. Epigramın sol kısmını yayınlayan E. Bosch ve her iki bloğu birleştiren G. Bean bu yazıtı İ.S. 3. yüzyıla tarihlerler2. Bir kentte resmi bir yapı işinin yürütülmesi ve bunun korunması esasen finans procurator’unun en önemli görevleri arasında yer alır. Lykia-Pamphylia Bölgesi içinde bu duruma ilişkin pek çok örnek vardır. R. Merkelbach ve J. Stauber καθαρώτατε kelimesinden dolayı Rufus’un buradaki görevinin hakimlik ve dolayısıyla Rufus’un kendisinin de vali olabileceğini düşünmüşlerdir3. Gerçekten de Perge’den ele geçen ve henüz yayınlanmamış bir epigramda aynı isimde bir vali (ἄρχων Παμφύλων) karşımıza çıkar, o bu yazıtta εὐδικίης πρύτανις olarak anılır. Fakat yine de καθαρός sıfatı ile hakimlik görevi arasında zorlayıcı bir birliktelik yoktur. Bu kelime Rufus’un procurator olarak görevini dürüst olarak yerine getirdiğini belirtmek için de kullanılmış olabilir. O inşa için gerekli olan parayı ne cebine atmış ne de har vurup harman savurmuştur, tersine dürüstçe harcamıştır.
Str. 3: Π harfi okunduğu için burada [ἀνθύπα]τον tamamlaması yapılamaz. Her iki durumda da Lycia et Pamphylia çifte eyaletinin valisi değil procurator’u söz konusudur

  1. Çev.: Merkelbach – Stauber 2002, 131.
  2. Bosch – Atlan 1947, 107 vd. Nr. 25; Bean 1958, 42 vd. nr. 40.
  3. Merkelbach – Stauber, loc. cit.