Kuruluş Mitosuna İlişkin – Lakios Mopsos ile Birlikte Gelip Phaselis’i Kurar

Athenaios  Deipn. Epit. VII 51.

Φιλοστέφανος δ’ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεων οὕτως γράφει . Λάκιον τὸν ᾿Αργεῖον τῶν σὺν Μόψῳ ἀφικομένων, ὅν τινες μὲν Λίνδιον εἶναι λέγουσιν, ἀδελφὸν δὲ ᾿Αντιφήμου τοῦ Γέλαν οἰκίσαντος, εἰς τὴν Φασήλιδα ὑπὸ Μόψου μετ’ ἀνδρῶν πεμφθέντα κατά τινα λόγον Μαντοῦς τῆς Μόψου μητρός, ὅτ αἱ πρύμναι τῶν ἰδίων νηῶν συνέβαλον καὶ συνεθραύσθησαν κατὰ Ξελιδονίας τῶν μετὰ τοῦ Λακίου διὰ τὸ ὑστερεῖν αὐτῶν νυκτὸς προσβαλόντων· ἀγοράσαι δ’ αὐτὸν τὴν γῆν λέγεται, οὗ ἡ πόλις νῦν ἐστι, καθὰ ἡ Μαντὼ προεῖπε, παρὰ Κυλάβρα τινὸς δόντα τάριχον· τοῦτον γὰρ ἑλέσθαι λαβεῖν αὐτὸν ἀφ’ ὧν ἦγον. ὅθεν κατ’ ἐνιαυτὸν τοὺς Φασηλίτας τῷ Κυλάβρᾳ θύειν τάριχον τιμῶντας ὡς ἥρωα.

Philostephanos da “Asia’daki Kentler” hakkında yazdığı eserlerin ilkinde bunu böylece yazar. “Kimilerinin Lindos’lu olduğunu söylediği, Gela’yı kuran Antiphemos’un kardeşi, Mopsos’la birlikte olanlardan Argos’lu Lakios, Mopsos’un annesi Manto’nun bir kehaneti uyarınca Mopsos komutasındaki erkeklerle birlikte Phaselis’e gönderildi, fakat gemilerinin kıç kısımları çarpışıp parçalanınca, Lakios’la birlikte olanlar vaktin ilerlemesi dolayısıyla geceleyin Khelidonia Adaları’nın aşağısına doğru ilerlediler. Şimdi kentin ait olduğu yeri, onun, Manto’nun daha önceden söylediği gibi, tuzlu balık vererek Kylabros adlı birinden aldığı söylenir; Zira onun da bunlardan tuzlu balığı almayı tercih ettiğini aktarmıştım. Bundan dolayı Phaselis’lilerin, (onu) bir kahraman olarak onurlandırmak için her yıl Kylabras’a tuzlu balık sunusu yaptıkları (söylenir).”