Kuruluş Mitosuna İlişkin – Lakios Aldığı Kehanet Üzerine Kenti Kurar

Herodian. Pros. Cath. III, 1, 253 vd;

Γέλα πόλις Σικελίας. καλεῖται δὲ ἀπὸ ποταμοῦ Γέλα, ὁ δὲ ποταμὸς ὅτι πολλὴν πάχνην γεννᾷ. ταύτην γὰρ τῇ ᾿Οπικῶν φωνῇ καὶ Σικελῶν γέλαν λέγεσθαι. Πρόξενος δ’ ἐν πρώτῃ τῶν περὶ πόρων Σικελικῶν καὶ ῾Ελλάνικος ἀπὸ Γέλωνος τοῦ Αἴτνης καὶ ῾Ιμέρου. ᾿Αρισταίνετος δ’ ἐν πρώτῃ τῶν περὶ Φασήλιδα, ὅτι Λάκιος καὶ ᾿Αντίφημος ἀδελφοὶ ἐλθόντες εἰς Δελφοὺς ἐμαντεύσαντο, τὴν δὲ Πυθίαν οὐδὲν περὶ ἐκείνων λέγουσαν προστάσσειν τὸν Λάκιον πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου πλεῖν. τοῦ δ’ ᾿Αντιφήμου γελάσαντος τὴν Πυθίαν εἰπεῖν πάλιν «ἐφ’ ἡλίου δυσμῶν« καὶ Γέλαν πόλιν οἰκίσαι.

Gela bir Sicilia kentidir. Adını Gela ırmağından alır, ırmak çok fazla kırağıya neden olmaktadır: zira Opikes’lilerin ve Sicilia’lıların dilinde (ırmağın ortaya çıkardığı) bir kırağı Gela’yı açıklamaktadır. Proksenos, Sicilia geçitleri hakkındaki eserlerinin birincisinde ve Hellanikos, (bu kentin, ismini) Aitne ve Himeros’un çocukları olan Gelon’dan aldığını bildirirler. Aristainetos ise Phaselis hakkındaki eserinin ilk kitabında, Delphi’ye gelen Lakios ve Antifemos kardeşler kehanete başvurunca, onlar hakkında hiçbir şey söylemeyen Pythia’nın Lakios’a, güneşin doğduğu yere doğru yelken açmasını salık verdiğini söyler. Antiphemos gülünce de ona, Gela kentini kurabilmek için, güneşin battığı yere geri dönmesini söylediğini bildirir.

Steph. Byz. Ethnika s.v. Γέλα,

Γέλα˙ πόλις Σικελίας … καλεῖται δὲ ἀπὸ ποταμοῦ Γέλα, ὁ δὲ ποταμὸς ὅτι πολλὴν πάχνην γεννᾶι· ταύτην γὰρ τῆι ᾿Οπικῶν φωνῆι καὶ Σικελῶν γέλαν λέγεσθαι. Πρόξενος δ’ ἐν α τῶν Περὶ Πύρρον Σικελικῶν (III) καὶ ῾Ελλάνικος ἀπὸ Γέλωνος τοῦ Αἴτνης καὶ ῾Υμάρου. ᾿Αρισταίνετος δ’ ἐν α τῶν Περὶ Φασήλιδα (III), ὅτι Λάκιος καὶ ᾿Αντίφημος ἀδελφοὶ ἐλθόντες εἰς Δελφοὺς μαντεύσασθαι, τὴν δὲ Πυθίαν οὐδὲν περὶ ἐκείνων λέγουσαν προστάσσει<ν> τὸν Λάκιον πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου πλεῖν. τοῦ δ’ ᾿Αντιφήμου γελάσαντος τὴν Πυθίαν εἰπεῖν πάλιν ‘ἐφ’ ἡλίου δυσμῶν, καὶ Γέλαν πόλιν οἰκίσαι.

Gela: Bir Sicilia kentidir. Adını Gela Irmağı’ndan alır, ırmak çok fazla kırağıya neden olmaktadır: zira Opikes’lilerin ve Sicilia’lıların dilinde (ırmağın ortaya çıkardığı) bir kırağı Gela’yı açıklamaktadır. Proksenos, Sicilia’lıların Pyrros’u hakkındaki eserlerinin birincisinde ve Hellanikos, (bu kentin, ismini) Aitne ve Humaros’un çocukları olan Gelon’dan aldığını bildirirler. Aristainetos ise Phaselis hakkındaki eserinin ilk kitabında, Delphi’ye gelen Lakios ve Antiphemos kardeşler kehanete başvurunca, onlar hakkında hiçbir şey söylemeyen Pythia’nın Lakios’a, güneşin doğduğu yere doğru yelken açmasını salık verdiğini söyler. Antiphemos gülünce de ona, Gela kentini kurabilmek için, güneşin battığı yere geri dönmesini söylediğini bildirir.