Kuruluş Mitosuna İlişkin: Kurucu Lakios, Rhakios Olarak da Adlandırılır

Schol. Apoll. Rhod. argon. I 308 b.

οἱ δὲ τὴν Θηβαΐδα γεγραφότες φασίν͵ ὅτι ὑπὸ τῶν Ἐπιγόνων ἀκροθίνιον ἀνετέθη Μαντὼ ἡ Τειρεσίου θυγάτηρ εἰς Δελφοὺς πεμφθεῖσα͵ καὶ κατὰ χρησμὸν Ἀπόλλωνος ἐξερχομένη περιέπεσε Ρακίῳ τῷ Λέβητος υἱῷ Μυκηναίῳ τὸ γένος. …….. ὁ δὲ Ράκιος οὕτως ὠνομάζετο διὰ τὴν πενιχρότητα καὶ κακοειμονίαν. ὀνομάζεται δὲ καὶ Λάκιος· συγγενὲς γὰρ τὸ λ τῷ ρ͵ ὡς ὑδρηλοὶ ἀντὶ τοῦ ὑδρηροί.

Thebai hakkında yazanlar, Manto’nun Epigonoilar tarafından Delphi’ye gönderildikten sonra akrothinion’un üstüne oturtulduğunu ve Apollon’un kehaneti üzerine yoluna devam ederken soyunu Lebes oğlu Mykenai’lı Rhakios’a düşürdüğünü söylerler. …… Rhakios fakirliği ve kötü giyinmesi dolayısıyla bu şekilde adlandırılıyordu. Lakios da böyle adlandırılıyordu; Zira hydreroi’a karşılık hydreloi gibi lamda ve rho harfleri birbirlerine benzerdirler.