Kougas, Themis’in Yetişkin Erkekler Kategorisi Güreş Müsabakasını Kazanıyor.

Bilgi

Materyal: Kalker taşından, profilli ve köşe akroterli dikdörtgen bir kaide, alttan sol köşesi kırılmış.
Buluntu Yeri: Güney limanı kıyısından alınıp daha sonra ana yolun kenarına konmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Ana cadde kenarı.
Ölçüler: Yükseklik: 1.46 m; Derinlik: 0.62 m; Genişlik: 0.495 m; Harf Yüksekliği: 0.034 – 0.037 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih:  İ.S. 3. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Bérard 1892, 445 vd. nr. 95; Laum 1914, 124 nr. 142; TAM II 1207.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

 

Metin

Αὐρήλιον Κούγαν, υἱὸν
Αὐρηλίου Ὀνιάλλεος
τοῦ καὶ Πονεσέλμου
Κολαλήμεος, Φασηλί-
την, νεικήσαντα ἀν-
δρῶν πάλην
θέμιδος, ἧς κατέλι-
πεν Εὐκρατίδας Ἀ-
κρίτου δίς, Φασηλίτη[ς],
ἄπτωτον ἀμε[σο]-
λάβητον.

Çeviri

Kolalemis oğlu Poneselmos olarak da bilinen Aurelius Oniallis’in oğlu Phaselis’li Aurelius Kougas, Akritos oğlu Akritos’un oğlu Phaselis’li Eukratidas’ın miras bıraktığı themis’in yetişkin erkekler katagorisi güreş müsabakasını sırtı yere gelmeden ve belini kavratmadan kazandı.

 

Yorum

Str. 1 Κούγας Aur. Apphia’nın miras bıraktığı Themis’in yetişkin erkekler katagorisi güreşlerinde de derece kazanmıştır.
Str. 7 θέμις sözcüğü, ödülü kesinlikle para (θέμα) olan bir agon’a işaret etmektedir1.
Str. 8 Yarışmayı miras bırakan Eukratidas, Phaselis’ten yeni bulunan iki agon yazıtından tanınmaktadır (Nr. 35-36). Eukratidas daha önceden bilinen yazıtta da themis agon’unun mirasçısı olarak geçer. “Sonsuz, sınırsız” anlamına gelen Yunanca ἄ-κριτος sıfatından türetilmiş olan Ἄκριτος, şahıs ismi olarak sadece Phaselis’te belgelenmiştir.

  1. Krş. Laum 1914, 1, 93 vdd; Gaebler 1929, 286 vdd.; Nolle 1993, 423, dp. 1.