Kougas, Palladeios Agon’unun Yetişkin Erkekler Güreş Müsabakasını Kazanıyor.

Bilgi

Materyal: Kalker taşından profilli bir kaide. Bu blok geç dönemde kent limanında devşirme olarak kullanılmıştır. Liman inşasında sol tarafı denizin içinde kaldığı için bu kısmın üzerindeki yazıt okunamayacak kadar aşınmıştır. Omikron ve Theta köşeli yazılmıştır.
Buluntu Yeri: Bu blok da rıhtımdan çıkarılıp antik dönem ana caddesinin sağ tarafına konmuştur ve hala orada durmaktadır.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Ana caddenin batı kenarı kenarı, kent limanı girişi
Ölçüler: Yükseklik: 1.57 m; Derinlik: 0.56 m; Genişlik: 0.57 m; Harf Yüksekliği: 0.026 – 0.031 m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Özenli yazı karakteri dolayısıyla İ.S. 3. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 9 vd., nr. 6.
BibliografyaAdak – Tüner – Şahin 2005, 9 vd., nr. 6.

Metin

[Αὐρ.] Κούγας Ὀνιάλλεος
[τοῦ κα]ὶ Πονεσέλμου Κολα-
[λήμε]ος Φασηλείτης
[νε]ικήσας ἐνδόξως ἀν-
[δρῶν πάλην τ]ὸν ἀγῶ-
[να Παλλαδείου] θέμιδος,
[ἧς κατέλιπεν] ἡ ἀξιολο-
[γωτάτη γυν]ὴ Αὐρ. vac.
[Ἀφφία Κολαλήμ]εος δίς Ἐμ-
[βρόμου δὶς Φασ]ηλεῖτις,
[λαβὼν ἆθλον τοὺ]ς ἀνδρί-
[αντας]. vac.

Çeviri

Kolalemis oğlu Poneselmos olarak da bilinen Oniallis’in oğlu Phaselis’li Aurelius Kougas, Embromos’un oğlunun oğlu olan Kolalemis’in oğlunun kızı, övgüye layık bir kişi olan Phaselis’li Aurelia Apphia’nın miras bıraktığı Palladeios agon’unun yetişkin erkekler katagorisi güreş müsabakasını kazandı, ödül olarak heykeller aldı.

 

Yorum

Deniz suyu dolayısıyla oldukça zarar görmüş ve sol tarafı hemen hemen okunamayacak derecede aşınmış olmasına rağmen yazıtı tamamlamak çok da zor olmamıştır. Zira yarışmayı vakfeden Aur. Apphia ve ödül kazanan Kougas daha önceden de tanınmaktadır. Aur. Apphia daha önce yayınlanmış bir yazıttan daha tanınmaktadır . Aur. Kougas ise, Eukratides’in vakfettiği başka bir agonda, rakibini sırtı yere gelmeden mağlup etmiş, başarılı bir güreşçidir
Str. 1-2 Κούγας sadece Olympos ve Phaselis’te karşımıza çıkan yerel bir isimdir1. Ὄνιαλλις ve Πονέσελμος isimleri ise şimdiye kadar sadece Phaselis’te bu yazıttan tanınmaktadır2. Termessos kentinden de Ὄνιαλις ismi tanınmaktadır3.
Str. 6-7 Nr. 32’de, Aur. Apphia’nın kente Παλλάδειος isimli bir agon bıraktığı bildirilmektedir. Bundan dolayı buradaki yarışma da Palladeios Themis’i olarak kabul edilmiştir4. Aur. Apphia bu yazıtta da ἀξιολογωτάτη predikatını taşımaktadır.
Str. 11-12 Son iki satırın tamamlanmasında Side’den ele geçen bazı agon yazıtlarından yararlanılmıştır: τὸν ἀνδρίαντα λαβὼν ἔπαθλον ya da λαβὼν ἆθλον τὸ τὲ θέμα καὶ τὸν ἀνδριάντα σὺν τῇ βάσει5. Burada yarışı kazanan şahsa themis agon’larının özelliği olan para ödülünün (θέμα) yanında heykel (ἀνδριάς) de verilmiş olmalıdır6.

  1. TAM II 3 nr. 1101; Zgusta 1964, 717.
  2. Zgusta 1964, 1091-2; 1288-4.
  3. TAM III 904. 
  4. Bu ismin Athena Pallas’tan köklenmesi hakında bkz. Adak – Tüner – Şahin 2005, 9
  5. Nollé 1993, 423 vdd., nr. 120-123. 
  6. Krş. Wörrle 1988, 225 vd.