Korydalla’lıların İmparator Hadrianus’a İthafı

Bilgi

Materyal: Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Ana caddenin iki basamakla yükselen orta kısmında, ilk basamağın hemen altında (kuzeyinde) bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / in-situ
Son Kayıt Yeri: Ana caddenin batı kenarı.
Ölçüler: Yükseklik: 0,73 m; genişlik: 0,47 m; derinlik: 0,60 m; harf yüksekliği: 0,045-0,048 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 129 sonrası.
Kopyalayan: Nihal TÜNER ÖNEN
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: CIG 4337; Dürr 1881, 120, nr. 124; Bérard 1892, 442 n 91; IGR III 757; van Buren 1908, 186, nr. 12; Benndorf-Niemann 1884, 117, dpn. 3; TAM II 1193.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

[Αὐτοκράτορι] [Καίσαρι Τρα]-
[ιανῷ Ἁδριανῷ] [Σεβαστῷ, πατρὶ] [πατρί]δος, Ὀλυν-
[πίῳ, σ]ωτῆρι τοῦ
[κόσ]μου, ὑπὲρ τῆ[ς] [ἐπιβ]άσεος αὐτοῦ
[Κορυ]δαλλέων ἡ vac.
[βουλ]ὴ καὶ ὁ δῆμος.

Çeviri

Korydalla’lıların boule ve demos’u, vatanın babası, evrenin kurtarıcısı İmparator Caesar Traianus Hadrianus Augustus Olympios’a karaya çıkışı vesilesiyle (adadı).

 

Yorum

Burada da Akalissos’luların komşu kenti Korydalla’lıların İmparator Hadrianus’a yaptıkları adak söz konusudur. Bu yazıtta halk imparatorun karaya çıkışı (ἐπίβασις) vesilesiyle onu selamlamaktadır.