Kimon Phaselis’e Saldırır ve Kenti Birliğe Dahil Eder (yak. İ.Ö. 470/469)

Plut. Kim. XII 3 vd.;

ἐπιπλεύσας δὲ τῇ πόλει τῶν Φασηλιτῶν, ῾Ελλήνων μὲν ὄντων, οὐ δεχομένων δὲ τὸν στόλον οὐδὲ βουλομένων ἀφίστασθαι βασιλέως, τήν τε χώραν κακῶς ἐποίει καὶ προσέβαλλε τοῖς τείχεσιν. οἱ δὲ Xῖοι συμπλέοντες αὐτῷ, πρὸς δὲ τοὺς Φασηλίτας ἐκ παλαιοῦ φιλικῶς ἔχοντες, ἅμα μὲν τὸν Κίμωνα κατεπράϋνον, ἅμα δὲ τοξεύοντες ὑπὲρ τὰ τείχη βιβλίδια προσκείμενα τοῖς ὀϊστοῖς ἐξήγγελλον τοῖς Φασηλίταις. 4. τέλος δὲ διήλλαξεν αὐτούς, ὅπως δέκα τάλαντα δόντες ἀκολουθῶσι καὶ συστρατεύωσιν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. Ἕφορος979 μὲν οὖν Τιθραύστην φησὶ τῶν βασιλικῶν νεῶν ἄρχειν καὶ τοῦ πεζοῦ Φερενδάτην, Καλλισθένης980 δ’ ᾿Αριομάνδην τὸν Γωβρύου κυριώτατον ὄντα τῆς δυνάμεως παρὰ τὸν Εὐρυμέδοντα ταῖς ναυσὶ παρορμεῖν, οὐκ ὄντα μάχεσθαι τοῖς ῞Ελλησι πρόθυμον, ἀλλὰ προσδεχόμενον ὀγδοήκοντα ναῦς Φοινίσσας ἀπὸ Κύπρoυ προσπλεούσας.

Bir Yunan kenti olan Phaselis’e yelken açınca, bu kentin ordusunu kabul etmemesi ve Pers kralına başkaldırmayı reddetmesi üzerine kenti ve teritoryumunu harap etmiş ve surlarına saldırmıştı. Onunla birlikte sefere katılan ve Phaselis’lilerle çok eskiden beri süre gelen dostlukları olan Khios’lular bir yandan Kimon’u yatıştırmaya çalışırlarken öte taraftan da surların üstünden, ucuna küçük bir not iliştirilmiş oklar fırlatarak Phaselis’leri durumdan haberdar etmişlerdi. 4. Sonunda Kimon, Phaselis’lilerin 10 talentum ödemeleri ve barbarlara karşı yapılan sefere katılmaları şartı ile onlarla uzlaşmıştı. Epheros, Tithraustes’in kraliyet donanmasının, Pherendates’in ise piyade birliklerinin kumandanı olduklarını söylerken; Kallisthenes, donanmasıyla birlikte Eurymedon’un ağzında demirlemiş olarak bekleyen Gobryas oğlu Ariomandes’in bütün birliklerin başkumandanı olduğunu ve Yunanlar’la savaşa girişmek için acele etmediğini, bunun yerine Kıbrıs’tan denize açılacak olan 80 Phoinike gemisini beklediğini söylemektedir.