Kentin Pers Krallığı’na Sınır Oluşu ve Ticaret Kenti Olarak Önemi (İ.Ö. 430 – 429)

Thuk. II. 69

τοῦ δ’ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ᾿Αθηναῖοι ναῦς ἔστειλαν εἴκοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ Φορμίωνα στρατηγόν, ὃς ὁρμώμενος ἐκ Ναυπάκτου φυλακὴν εἶχε μήτ’ ἐκπλεῖν ἐκ Κορίνθου καὶ τοῦ Κρισαίου κόλπου μηδένα μήτ’ ἐσπλεῖν, ἑτέρας δὲ ἓξ ἐπὶ Καρίας καὶ Λυκίας καὶ Μελήσανδρον στρατηγόν, ὅπως ταῦτά τε ἀργυρολογῶσι καὶ τὸ λῃστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ ἐῶσιν αὐτόθεν ὁρμώμενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἠπείρου. [2] ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ ᾿Αθηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν Λυκίαν ὁ Μελήσανδρος ἀποθνῄσκει καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος τι διέφθειρε νικηθεὶς μάχῃ.

Kış bastırınca Atinalılar, Korinthos ve Krisaios Körfezi’ne herhangi birinin girişine ve buralardan çıkışına izin vermemek için gözcülük etmek üzere Naupaktos’ta demirleyen Phormion komutasında 20 gemiyi Peloponnesos civarına gönderdiler. Diğer 6 gemiyi ise buralardan vergi toplamak, Peloponnesos’lu korsanların bu sularda üs edinerek Phaselis, Phoinike ve yakın limanlardan denize açılan ticaret filolarına zarar vermelerini engellemek için Melesandros komutasında Karia ve Lykia’ya gönderdiler. Ne var ki, gemilerdeki Atinalılar’dan ve müttefiklerden oluşan bir orduyla Lykia’da karaya çıkan Melasandros yapılan savaşta yenik düşerek hayatını kaybetmiş ve ordusunun bir kısmı yok edilmişti.