Kentin Konumu Hakkında: Phaselis ve Attaleia Arasındaki Yerleşimler

Eust. Comm. ad Hom. Il. Il. I 501. 30 vdd;

δείκνυται δὲ μέσον Φασήλιδος καὶ Ἀτταλείας Θήβη καὶ Λυρνησσὸς Τρωϊκῶν ἀνδρῶν ἐκεῖ ἐκπεσόντων. ἐθνικὸν τῆς Ὁμηρικῆς Λυρνησσοῦ φασιν εὑρῆσθαι παρ΄ Αἰσχύλῳ Λυρναῖος͵ καὶ τάχα κατὰ συγκοπήν. μία δέ͵ φασί͵ καὶ αὕτη τῶν ἕνδεκα πόλεων͵ ἃς πεζὸς εἷλεν ὁ Ἀχιλλεύς͵ αἳ ἦσαν Λυρνησσός͵ Πήδασος͵ Θήβη͵ Ζέλεια͵ Ἀδράστεια͵ Πιτύα͵ Περκώτη͵ Ἀρίσβη͵ Ἄβυδος καὶ.

Phaselis ve Attaleia arasında Thebe ve Lyrnessos gösterilir, Troia’lı erkekler oraya sürgüne gönderilmişlerdir. Homeros’ta geçen Lyrnessos’un ethnikon’unun Aiskhylos’ta Lyrnaios olarak geçtiğini söylerler, bu muhtemelen kelimenin kısaltılması sonucu olmuştur. Bunun Akhilleus’un yaya olarak ele geçirdiği onbir kentten biri olduğunu söylerler, bu kentler de Lyrnessos, Pedassos, Thebe, Zeleia, Adresteia, Pitya, Perkote, Arisbe ve de Abydos’tur.