Kentin Konumu Hakkında: Phaselis Lykia’nın Son Kentidir

Strab. XIV. 4. 1;

Μετὰ Φασήλιδα δ’ ἔστιν ἡ ῾Ολβία, τῆς Παμφυλίας ἀρχή, μέγα ἔρυμα, καὶ μετὰ ταύτην ὁ Καταράκτης λεγόμενος ἀφ’ ὑψηλῆς πέτρας καταράττων ποταμὸς πολὺς καὶ χειμαρρώδης ὥστε πόρρωθεν ἀκούεσθαι τὸν ψόφον. εἶτα πόλις ᾿Αττάλεια, ἐπώνυμος τοῦ κτίσαντος Φιλαδέλφου καὶ οἰκίσαντος εἰς Κώρυκον, πολίχνιον ὅμορον, ἄλλην κατοικίαν καὶ μείζω περίβολον περιθέντος. φασὶ δ’ ἐν τῷ μεταξὺ Φασήλιδος καὶ ᾿Ατταλείας δείκνυσθαι Θήβην τε καὶ Λυρνησσόν, ἐκπεσόντων ἐκ τοῦ Θήβης πεδίου τῶν Τρωικῶν Κιλίκων εἰς τὴν Παμφυλίαν ἐκ μέρους, ὡς εἴρηκε Καλλισθένης.

Phaselis’ten sonra Olbia (kenti) gelir, (bu) Pamphylia’nın başlangıcı olup, büyükbir kaledir; ve bundan sonra Kataraktes diye bilinen, suyu sel suyu gibi bol bir ırmak (gelir); yüksek bir kayadan aşağı düşerken, çağıltısı ta uzaklardan duyulur. Daha sonra adını kurucusu Philadelphos’tan alan Attaleia kentine gelinir, ki o (Philadelphos) sınır komşusu olan Korykos’a başka bir koloni yerleştirmiş ve Korykos’u büyük bir surla çevirmiştir. Phaselis ile Attaleia arasında Thebe ve Lyrnessos’un bulunduğu söylenir. Kallisthenes’in söylemine göre, bunlar Troia’lı Kilikia’lıların bir bölümü olup Thebe ovasından Pamphylia’ya kaçmışlardır.

Ptol. geogr. V. 2;

Μετὰ Φασήλιδα πόλιν Λυκίας
Παμφυλίας παράλιοι
᾿Ολβία ……………. ξβ λς ιβ
᾿Αττάλεια …………· ξβ δ λς
Καταῤῥάκτου ποταμοῦ ἐκ-
βολαί ………….. ξβ λς ιβ
Μάγυδος …………. ξβ γο λς γ

Lykia’nın Phaselis kentinden sonra,
Pamphylia’nın kıyı kentleri (gelir):
Olbia 62° 36° 55
Attaleia 62° 15 36° 30
Katarraktes Potamos’un
döküldüğü yer 62° 15 36° 35
Magydos 62° 40 36° 30