Kentin Konumu Hakkında: Phaselis Lykia Sınırındadır

Eust. Comm. ad Hom. Il. II 285;

῞Οτι Σόλυμοι ὅμορον ἔθνος Λυκίοις, πολέμιον αὐτοῖς. διὸ καὶ ὁ Βελλεροφόντης σταλείς, ὡς εἴρηται, ὑπὸ ᾿Ιοβάτου ἠρίστευσε κατ’ αὐτῶν, γενναίως πολεμήσας. Φησὶ γὰρ ὁ ἀπόγονος ἐκείνου Γλαῦκος οὕτω «δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι· καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν«. Καὶ ὅρα ὅπως ὁ Βελλεροφόντης φιλοτίμως καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐνεκαυχᾶτο τῷ κατορθώματι. Φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ τοὺς παρὰ τῷ ῾Ομήρῳ Σολύμους εἶναι τοὺς ὕστερον λεγομένους Πισίδας ἢ Πισιδεῖς. ἔνδοξον δὲ τὸ ἔθνος, ὡς δηλοῖ τὸ κυδαλίμοισιν. ἔνθα καὶ ὅρα τὰ καίρια πάρισα, τὸ Σολύμοισι καὶ τὸ κυδαλίμοισι, ὅπερ καὶ μετ’ ὀλίγα ἐρεῖ. Οὐδετέρως μέντοι Σόλυμα πόλις, φασίν, ᾿Ασσυρίων, κτισθεῖσα μετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ ἐν ῾Ιεροσολύμοις ἱεροῦ. καὶ ὄνομα δὲ ὄρους Λυκιακοῦ, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ τοῦ Γεωγράφου· Κώρυκος αἰγιαλὸς περὶ Λυκίαν, εἶτα Φάσηλις τρεῖς ἔχουσα λιμένας, πόλις ἀξιόλογος καὶ λίμνη. ταύτης ὑπέρκειται ὄρος τὰ Σόλυμα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι μέχρι καὶ νῦν σῴζεταί πως τὸ τῶν ῥηθέντων Σολύμων ἐθνικὸν ὄνομα. τόπος γάρ ἐστιν ὀχυρώτατος περί που τὴν Λυκίαν, οὗ οἱ ἐγχώριοι βαρβαρικώτερον τοῖς ἐκεῖ καλοῦνται Τζέλυμοι. Καὶ ὅτι τοὺς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ Σολύμους, ὡς ὁ Γεωγράφος λέγει, ἔπλασεν ὁ ποιητὴς ἀναλόγως τῇ πλάνῃ καὶ τοῖς τόποις, ἔνθα ὁ ᾿Οδυσσεὺς ἔπλεε, καὶ οὐ τούτους τοὺς ἐν Πισιδίᾳ λέγει. Περὶ δὲ τῶν ῥηθέντων Λυκίων Σολύμων φασὶ καὶ ὅτι Σόλυμοι οὗτοι Μινύαι ἀπὸ Μίνωος ἐκαλοῦντο, οὗ ἀδελφοὶ Σαρπηδὼν καὶ ῾Ραδάμανθυς, Λύκος δὲ ἢ Λύκων ὁ Πανδίονος ἐπελθὼν Λυκίους αὐτοὺς προσηγόρευσεν.

Solymos’lular Lykia’lılara komşu, ama onlara düşman bir halktır. Nitekim, anlatıldığı gibi Bellerophontes, Iobates tarafından gönderilince, üstün bir şekilde savaşarak onlara karşı büyük bir kahramanlık gösterdi. Zira torunu Glaukos şunları söylemektedir: “ikinci olarak şanlı Solymos’lularla savaştı, girilen savaşların en çetiniydi bu”. Burada Bellerophontes’in onur sever bir şekilde zaferiyle nasıl da övündüğüne dikkat edin. Eski insanlar da, Homeros’taki Solymos’luların, daha sonradan Pisides’ler ya da Pisideus’ler olarak bilinen halk olduğunu söylerler. Bu halk, aynı zamanda, κυδαλίμοισιν ifadesinin de gösterdiği gibi çok ünlü bir halktır. Burada, hemen yan yana gelen Σολύμοισι ve κυδαλίμοισι ifadelerinin uygun konumuna dikkat edilmelidir. Hiç şüphesiz Solyma, Hierosolyma’daki tapınağın tahribinden sonra kurulan Asyria’lılara ait bir kenttir. Bunun dışında, coğrafyacının da gösterdiği gibi Lykia’daki bir dağın da adıdır: Lykia sınırında Korykos sahil şeridi, daha sonra, üç limana sahip ünlü Phaselis kenti ve gölü. Bu kentin üzerinde Solyma Dağı yükselir. Söz konusu Solymos’lular adının bir etnikon olarak günümüze kadar nasıl korunduğu bilinmelidir. Yerli insanların barbar dilinde buradakilere Tzelymos’lular dedikleri Lykia’ya komşu çok korunaklı bir bölge vardır. Şair, coğrafyacının da dediği gibi, Odysseia’daki Solymos’luları coğrafyaya ve Odysseus’un seyahatine uygun olarak tasavvur etmekte ve Pisidia’dakiler olduğunu söylememektedir. Lykia’daki Solymos’lular hakkındaysa, bu Solymos’luların Sarpedon’la Rhadamanthys’ün kardeşi olan Minos’tan ötürü Minyas’lılar olarak adlandırıldıklarını; ama, Pandion oğlu Lykos ya da Lykon buraya gelince onların adını Lykia’lılar olarak değiştirdiğini söylerler. Glaukos’un, genealogia’sını her ayrıntıyı uzun uzadıya aktararak en ince noktasına kadar anlattığına da dikkat edilmelidir.