Kentin Konumu Hakkında: Phaselis Khimaira Dağı Yakınındadır

Ktes. Frag. 45. 141.

καὶ ὅτι πῦρ ἐστιν ἐγγὺς Φασελίδος ἐν Λυκίᾳ ἀθάνατον καὶ ὅτι ἀεὶ καίεται επὶ πέτρας καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ὕδατι οὐ σβέννυταὶ, ἀλλὰ ἀναφλέγει, φορυτῷ δὲ σβέννυται.

Lykia’da Phaselis yakınında ölümsüz bir ateş vardır, ve kayaların dibinde gecegündüz durmadan yanar, ve suyla sönmez, bilakis daha da alevlenir, ancak mayısla söner.

Antigonus Paradox Hist. Mirab. Coll. 166.

περὶ δὲ πυρὸς Κτησίαν φησὶν (scil. Καλλίμαχος) ἱστορεῖν͵ ὅτι περὶ τὴν τῶν Φασηλιτῶν χώραν ἐπὶ τοῦ τῆς Χιμαίρας ὄρους ἔστιν τὸ καλούμενον ἀθάνατον πῦρ· τοῦτο δὲ ἐὰν μέν εἰς ὕδωρ ἐμβάληι͵ καί εσθαι βελτίον͵ ἐὰν δὲ φορυτὸν ἐπιβαλὼν πήξηι τις͵ σβέννυσθαι.

Phaselis’lilerin bölgesi yakınında, Khimaira Dağı’nda, ölümsüz ateş olarak adlandırılan ateşe dair Ktesias’ın incelemelerde bulunduğunu söylerler: Buna birisi su atacak olursa ateş daha da güçlenmekte; mayıs atıldığında ise sönmektedir.

Plin. nat. II 236.

verum in montium miraculis ardet Aetna noctibus semper tantoque aevo materia ignium sufficit, nivalis hibernis temporibus egestumque cinerem pruinis operiens. nec in illo tantum natura saevit exustionem terris denuntians: flagrat in Phaselitis mons Chimaera, et quidem inmortali diebus ac noctibus flamma; ignem eius accendi aqua, extingui vero terra aut fimo Cnidius Ctesias tradit. eadem in Lycia Hephaesti montes taeda flammante tacti flagrant, et adeo ut lapides quoque rivorum et harenae in ipsis aquis ardeant, aliturque ignis ille pluviis; baculo si quis ex iis accenso traxerit sulcum, rivos ignium sequi narrant. flagrat in Bactris Cophanti noctibus vertex.

Gerçekten de hayret verici gecelerde Aetna Yanardağı her zaman yanar ve var oluşundan bu yana ateş cevheri sağlar, karlı kış günlerinde ise taşınan külü kırağılarla örter, ve onun içindeki büyük yangını karalara haber veren doğa hiç hiddetlenmez. Phaselis’te de Khimaera Dağı ateş saçar ve gece gündüz gerçekten de ölümsüz bir ateşle parlar ve ateşinin suyla harlanıp toprakla söndürüldüğünü Knidos’lu Ktesias da anlatır. Aynı Lykia’da yıldırım çarpmış Hephaistos Dağları da yanan bir meşale gibi ışık saçarlar.