Kentin Konumu Hakkında: Phaselis Bir Pamphylia Kentidir

Dion. Perieg. 855;

ἄλλαι δ’ ἑξείης Παμφυλίδες εἰσὶ πόληες, Κώρυκος Πέργη τε καὶ ἠνεμόεσσα Φάσηλις.

Diğer Pamphylia kentleri de sırasıyla şunlardır, Korykos, Perge ve rüzgarlı Phaselis.

 

Sch. Thuc. II 69.1.1 vd;

Φασήλιδος Φάσηλις πόλις Παμφυλίας· μέμνηται αὐτῆς καὶ Διονύσιος ὁ περιηγητής

Phaselis’ten gelen Phaselis bir Pamphylia kentidir; Dionysios periegetes de buna değinir.

 

Eust. Comm. in Dion. Per. 855. 1 vdd.;

῞Οτι Παμφυλίδες πόλεις Κώρυκος, Πέργη καὶ Φάσηλις προπαροξυτόνως, ἥ ποτε Φάρσαλος, ἀφ’ ἧς Θεοδέκτης κάλλει διαφέρων καὶ ποιήσας τέχνην ῥητορικὴν καὶ λόγους ἀγαθοὺς γράψας καὶ τραγῳδίας ν. Περὶ τούτων ὁ Γεωγράφος φησί· «Κώρυκος καὶ Φάσηλις Παμφύλων τόποι.« ᾿Αλλαχοῦ δέ φησι· «Κώρυκος αἰγιαλὸς περὶ Λυκίαν. Εἶτα Φάσηλις λίμνη καὶ πόλις ἀξιόλογος ἔχουσα τρεῖς λιμένας. Ταύτης ὑπέρκειται τὰ Σόλυμα· καὶ Τερμησσὸς πόλις Πισιδικὴ ἐπικειμένη τοῖς στενοῖς τοῖς περὶ τὴν Φασηλίδα θάλασσαν, ἅπερ ᾿Αλέξανδρος ἀνοίξας διήγαγε τὴν στρατιάν. ῎Ενθα καὶ Κλίμαξ ὄρος, φησὶν, ἐπικείμενον τῷ Παμφυλίῳ πελάγει. ᾿Ενταῦθα νηνεμίας μὲν γυμνοῦται τοῖς παροδεύουσιν ὁ αἰγιαλὸς, πλημμύροντος δὲ τοῦ πελάγους ὑπὸ τῶν κυμάτων καλύπτεται τὸ πολύ. Μέσον δὲ Φασήλιδος καὶ ᾿Ατταλείας Θήβη πόλις καὶ Λυρνησσὸς, ὁμώνυμοι ταῖς Τρωικαῖς.« Τὴν δὲ ᾿Αττάλειαν ὁμώνυμον ὁ Γεωγράφος εἶναι λέγει τοῦ κτίσαντος, ὃς καὶ Κώρυκον πολίχνιον ᾤκισεν.

Öyle ki Korykos, Perge ve önceleri Pharsalos olarak adlandırılan Phaselis Pamphylia kentleridir. Rhetorluk yapmış, iyi eserler ve elli tragodia yazmış olan, güzelliği ile göz kamaştıran Theodektes de bu kenttendir. Coğrafyacı (Strabon) bunlar hakkında şunları söyler: “Korykos ve Phaselis Pamphylia’ya ait yerlerdir”. Başka bir yerde ise şunları söyler: “ Korykos Lykia’da bir sahil şerididir, bundan sonra Phaselis gölü ve söz edilmeye değer üç limana sahip Phaselis kenti gelir. Bunun arkasında Solyma ve Aleksandros’un yol açarak ordusunu geçirdiği, Phaselis denizi çevresindeki dar geçitlerin yukarısında konumlanan Pisidia kenti Termessos yer alır. Derler ki, Pamphylia denizinin üstünde yükselen Klimaks Dağı da buradadır. Aynı yerde, bu sahil şeridi gelip geçenleri durgun sulardan mahrum eder, deniz kabardığı zaman da dalgalar tarafından hemen hemen tamamı örtülür. Phaselis ile Attaleia arasında Troia’dakilerle aynı isimde olan Thebe kenti ve Lyrnesssos gelir”. Coğrafyacı, aynı Attaleia’nın Korykos kentçiğini iskan eden bir kurmasının olduğunu söyler.