Kentin Konumu Hakkında – Phaselis Bir Adadır

Suda s.v. Φάσηλις;

Φάσηλις ὄνομα νήσου. καὶ Φασηλίτης͵ ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς νήσου. καὶ παροιμία· Φασηλιτῶν θῦμα͵ ἐπὶ τῶν εὐτελῶν καὶ ἀναίμων τίθεται· Φασηλίτας γὰρ τάριχον τῷ Καλαβρῷ θύειν φησὶ Καλλίμαχος ἐν Βαρβαρικοῖς νομίμοις. ἄφευε τῶν φασηλῶν͵ ὦ γύναι͵ τρεῖς χοίνικας.

Phaselis bir adanın adıdır. Bu adadan olan kişiye Phaselites denir. Mecazi ise; Phaselis’lilerin kurbanı değersiz şeylerin arasında sayılır; Kallimakhos “Barbar Gelenekleri” adlı eserinde Phaselis’lilerin Kalabros’a tuzlu balık adadıklarını söyler. Ey kadın üç khoiniks phaselos kavur.