İmparator Hadrianus’a İthaf

Bilgi

Materyal: Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Buluntu yeri bilinmiyor, fakat daha sonra Attaleia’ya taşınmış ve Hadrianus
Kapısı yakınında, sur duvarına örülmüştür.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / in-situ
Son Kayıt Yeri:
Ölçüler: Yükseklik: 0,39 m; genişlik: 0,44 m; derinlik: 0,22 m; harf yüksekliği: 0,04 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 129 -131.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Pace 1923/4, s. 417, nr. 115; Rott 1908, 364, nr. 60; SEG VI 773; TAM II 1191.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐτοκράτορι
Καίσαρι Λουκίῳ
Αὐρηλίῳ Οὐήρῳ
Σεβαστῷ πατ[ρὶ] πατρίδος Ὀλ[υμ]-
[π]ίῳ, σωτ[ῆρι τοῦ] [κ]όσμου ὑπ[ὲρ] τῆς ἐπιβάσεω[ς] [α]ὐτοῦ Φασηλι-
[τ]ῶν ἡ βουλὴ κα[ὶ] ὁ δῆμος

Çeviri

Phaselis’lilerin boule ve demos’u
karaya çıkışı dolayısıyla, vatanın babası,
evrenin kurtarıcısı İmparator Caesar
Traianus Hadrianus Augustus
Olympios’a (adadılar).

 

Yorum

Phaselis’lilerin boule ve demos’u imparatorun kente çıkışı (ὑπὲρ τῆς ἐπιβάσεως αὐτοῦ) dolayısıyla bu adamayı yapmışlardır. İmparator, Olympios unvanını İ.S. 129 yılında aldığı için bu yazıt da ikinci seyahati için hazırlanmıştır.