İmparator Domitianus’a Ait Bina Yazıtı

Bilgi

Materyal: Tabula ansata içine yazılmış bina yazıtına sahip kapı arşitrav bloğu. Hala in situ halde girişin üzerinde duran yazıt, pek çok yerinden çatlamış, dökülmüş ve oldukça harap olmuştur.
Buluntu Yeri: Ana caddenin güney limanı girişindeki Hadrianus Kapısı’nın kuzeybatı tarafında yer alan geniş bir bina kompleksine girişin üzerinde hala in situ olarak durmaktadır.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / In-situ
Son Kayıt Yeri: Ana Cadde.
Ölçüler: Kapının yüksekliği: 2,15 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: 14 Eylül 93 – 13 Eylül 94.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: Fellows 1975, 211; IGR III 755; Bérard 1892, 440 nr. 89; Petersen-Luschan 1889, 142, nr. 175; TAM II 1186; Blackman 1981, 143 (lev. 70. 1).
Bibliografya: Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱός, _[Δομετι] ´-
_[ανὸς Σεβαστός]´, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας
τὸ ιγ´, αὐτοκράτωρ τὸ κβ´, ὕπατος τὸ ις´, τειμητὴς διηνεκής,
πατὴρ πατρίδος.

Çeviri

anrısal Vespasianus’un oğlu, pontifex maximus, 13 kere tiribunica potestas, 22 kere imparator, 16 kere consül olan, süresiz censor, vatanın babası İmparator Caesar Domitianus Augustus (bu yapıyı yaptırdı).

 

Yorum

Str. 1/2 [Τι. Φλα.] | [Δομιτιανός], Bérard.
Str. 3 ὕπατος τὸ ıέ, Bérard.
Buradaki yazıtta imparator nominativus casus’ta verildiği ve yazıt hala binanın giriş kapısı üzerinde in situ olarak durduğu için bir bina yazıtı söz konusudur1. Bu yapı İmparator Domitianus’un izni ve desteğiyle yaptırılmıştır, fakat yazıtın içeriği yapının ne olduğu hakkında bir bilgi vermemektedir. Yazıtın üzerinde bulunduğu kapı, ana cadde kenarında uzanan ve 8 farklı yapıyla çevrelenen oldukça geniş bir yapı kompleksine aittir. J. Schäfer bu kompleksin, gerek konumu gerek yapı karakteri dolayısıyla agora olabileceğini düşünmüştür2. Girişindeki yazıt sayesinde yapının İ.S. 1. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tespit edilebilir. İmparatorun 13. tribunica potestaslığı 14 Eylül 93 ile 13 Eylül 94 yılı arasına rastlamaktadır3. Domitanus’un yine bir Lykia kenti olan Lmyra’da bir stoa4 ve Pamphylia yerleşimi Lyrbotonkome’de bir kule5 ile Perge’de de ne olduğu tespit edilemeyen bir bina yaptırdığı bilinmektedir. İmparator Domitianus, hükümranlığı zamanında yaptığı kötü davranışlar ve aşırılıklar yüzünden, 18 Eylül 96 yılındaki ölümünün ardından damnatio memoriae ilan edilmiştir. Bundan dolayı hatırasının kalmaması için heykelleri tahrip edilmiş, yazıtlarda adının geçtiği yerler burada gördüğümüz gibi kazınarak silinmiştir.

  1. Yapı yazıtlarında imparator isminin nominativus casus’ta geçmesi hususunda krş. Horster 2001, 41-51.
  2. Schäfer 1981, 102 vdd. Schäfer bu yapının özellikle payandalarla desteklenmiş teras duvarları üzerinde güney limanına açılan büyük pencerelere sahip güneybatı oda sırasıyla tetragonal agora’dan daha işlevli olduğunu belirtir.
  3. Kienast 1996, 115 vdd.
  4. IGR III 729.
  5. Şahin 1999, nr. 65 (Lyrboton Kome) ve 56 (Perge).