İmparator Antoninus Pius’a Ait Yazıt

Bilgi

Materyal: Dikdörtgen bir altlık.
Buluntu Yeri: Kalinka bu yazıtın buluntu yeri olarak tiyatronun yukarısını vermiştir, fakat
daha sonra yapılan araştırmalarda yeniden bulunamamıştır1.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor / in-situ
Son Kayıt Yeri:
Ölçüler: Kaydedilmemiştir.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 138-161.
Kopyalayan:
Kopyalama Tarihi:
Edisyon: van Buren 1908, 187 nr. 14; TAM II 1197.
Bibliografya: Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Αὐτοκράτωρ Καῖσα[ρ, θεοῦ Ἁδριανοῦ] υἱός, θεοῦ Τρ[αιανοῦ Παρθικοῦ υἱ]-
ωνός, θεοῦ [Νέρουα ἔγγονος, Τί]-
[τ]ος Αἴ[λιος Ἁδριανὸς Ἀντωνεῖ]-
[νος Σεβαστὸς — — — — — — — — —]

Çeviri

Rahmetli Nerva’nın torununun oğlu,
rahmetli Traianus’un torunu, rahmetli
Hadrianus’un oğlu Titus Ailius
Hadrianus Antoninus Augustus …

 

Yorum

Buradaki yazıtta imparator nominativus casus’ta verildiği için ya bir bina yazıtı2 ya da imparatorun kente yazdığı bir mektup söz konusu olabilir. İ.S. 141 yılında vuku bulan büyük deprem felaketinden tüm Lykia gibi zarar gören kente, İmparator tarafından yapı inşa ettirilmiş olması oldukça mantıklı gelmektedir. Zira Antoninus Pius’un imparator oluşundan kısa bir süre sonra Karia ve Lykia kentlerini, sonra da Rhodos ve Kos’u tahrip eden pek çok deprem kaydedilmiştir. Pausanias’ta geçen Λυκίων δὲ καὶ Καρῶν τὰς πόλεις Κῶν τε καὶ Ῥόδον ἀνέτρεψε μὲν βίαιος ἐς αὐτὰς κατασκήψας σεισμός· Βασιλεὺς δὲ Ἀντωνῖνος καὶ ταύτας ἀνεσώσατο δαπανημάτων τε ὑπερβολῇ καὶ ἐς τὸν ἀνοικισμὸν προθυμίᾳ3 ifadesi, imparatorun zararların giderilmesindeki çabasını göstermektedir4. Phaselis’te imparatoru onurlandıran yazıt da bu vesile ile dikilmiş olabilir (Nr. 18). Lykia’da Phaselis dışında Pinara (TAM II 2 nr. 505), Araksa (TAM II 3 nr. 702), Oinoanda (IGR III nr. 483), Rhodiapolis (TAM II 3 nr. 912) ve Kyaneai (IGR III nr. 700-701) kentlerinden, Antoninus Pius’u onurlandıran yazıtlar; Rhodiapolis (TAM II nr. 905) Kyaneai (IGR III 702 ve 704) ve Balbura (IGR III 467) kentlerinden ise, imparatorun kentlere yazdığı mektuplar bilinmektedir.

  1. Blackman 1981, 141.
  2. Yapı yazıtlarında imparator isminin nominativus casus’ta geçmesi hususunda krş. Horster 2001, 41-51.
  3. Pausanias, perieg. VIII 43.4 vdd.: “Lykia ve Karia kentleri ile Kos ve Rhodos’u şiddetli bir deprem mahvetti. İmparator Antoninus yeniden inşa için büyük paralar sarfederek ve çaba harcayarak bunları yeniden tesis etti”.
  4. Winter, Baupolitik, s. 102.