İ.S. 10. Yüzyılda Konstantinos VII. Porphyrogennetos Tarafından Tanınır

Const. Porph. de Them. XIV. 21

Εἶτα Φοῖνιξ ὁ ποταμὸς καὶ πόλις ὁμώνυμος, εἶτα Φασιλὶς ἡ περίκλυτος…..

Daha sonra Phoiniks Nehri ve aynı isimli kent, daha sonra da çok ünlü bir kent olan Phaselis gelir…