I. Ptolemaios Phaselis’i Ele Geçirir (İ.Ö. 309)

Diod. XX. 27. I

Ẻπ’ ἄρχοντος δ’ ᾿Αθήνησι Δημητρίου1005 τοῦ Φαληρέως τὴν ὕπατον ἀρχὴν ἐν ῾Ρώμῃ παρέλαβον Κόιντος Φάβιος τὸ δεύτερον καὶ Γάιος Μάρκιος. ἐπὶ δὲ τούτων Πτολεμαῖος ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεύων πυθόμενος τοὺς ἰδίους στρατηγοὺς ἀποβεβληκέναι τὰς ἐν Κιλικίᾳ πόλεις, πλεύσας μετὰ δυνάμεως ἐπὶ Φασήλιδα ταύτην μὲν ἐξεπολιόρκησεν, εἰς δὲ τὴν Λυκίαν παρακομισθεὶς Ξάνθον φρουρουμένην ὑπ’ ᾿Αντιγόνου κατὰ κράτος εἷλεν. εἶτα τῇ Καύνῳ προσπλεύσας τὴν μὲν πόλιν παρέλαβε, τὰς δὲ ἀκροπόλεις φρουρουμένας τῇ βίᾳ κατισχύσας τὸ μὲν ῾Ηράκλειον ἐξεῖλε, τὸ δὲ Περσικὸν παραδόντων τῶν στρατιωτῶν ὑποχείριον ἐποιήσατο.

Phaleros oğlu Demetrios Atinalılar’a arhonluk yaptığı sırada, Quintius Fabius ve Caius Marcius ikinci kere Roma’daki en yüksek memuriyeti elde ettiler. Bu sırada Mısır’a hükmeden Ptolemaios komutanlarının Kilikia’daki kentleri kaybettiklerini öğrenince ordusuyla birlikte Phaselis üzerine yelken açarak bu kenti kuşattı. Lykia’ya vardıktan sonra ise Antigonos tarafından garnizon yapılan Ksanthos’u güç kullanarak aldı. Daha sonra Kaunos’a doğru yelken açtı ve kenti ele geçirdi, garnizon yapılan akropolisleri kuvvetlendirdikten sonraysa Herakleion’u ele geçirdi, askerler teslim ettikten sonra da Persikos’u güçlendirdi.