Hestia ve Hermes’e Adak

Bilgi

Materyal: Nitelikli Kireçtaşı.
Buluntu Yeri: Tiyatronun güneydoğusunda yer alan ve içinde Zeus Boulaios Altarının bulunduğu yapının 10 metre kadar kuzeydoğusunda, Tiyatronun doğusundan itibaren güneye doğru devam eden sütunlu yolun batı kenarında.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmiyor
Ölçüler:
 Yükseklik: 0,49 m; genişlik: 0,67 m; derinlik: 0, 30 m; harf yüksekliği: 0,015 m.
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.Ö. 4. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 16.08.2013
Edisyon: TAM II 1185.
Bibliografya: Yrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

[Ἀρ]ιστοκράτεια καὶ Νικάρης
ὑπὲρ Ἀθανίωνος τοῦ πατρὸς
δαμιοργήσαντος
Ἑστίαι καὶ Ἑρμᾶι.

Çeviri

Aristokrateia ve Nikares
demiourgosluk görevinde bulunmuş
babaları Athanion’un selameti için
Hestia ve Hermes’e (adadılar.)

Yorum

Str. 1 Küçük Asya’da çok karşılaşılmayan Ἀριστοκράτεια ismi, daha çok Rhodos ve Ege adaları ile Yunanistan’da görülen bir isimdir1. Νικάρης ismi bir tek bu yazıtta geçmektedir. Bu isimde Νίκη’den türetilen Dor diyalektinde bir isim söz konusudur.
Str. 2/3 Babanın ismi olan Ἀθηνίων Dor formunda yazılmıştır2. Yine Dor diyalektinde verilmiş olan δαμιοργήσαντος = δημιουργήσαντος fiilinden de anlaşıldığı üzere Athanion Phaselis’te eponym bir memuriyeti üstlenmiştir. Bu memuriyete gelmiş olması Athanaion’un kentin önde gelenlerinden olduğunu göstermektedir.
Str. 4 Ocak Tanrısı Hestia ve haberci tanrı Hermes’e yapılmış olan adak Phaselis’te bu tanrıların saygı gördüğünü ve belki de bir tapınağa sahip olduklarına işaret etmektedir. Tanrı Hermes’in adı Dor diyalektinde verilmiştir; Ἑρμᾶι.= Ἑρμέᾳ=Ἑρμείᾳ.

  1. Krş. Fraser – Matthews 1987, 69; 1994, 56; 1997, 62; 2000, 57.
  2. Dor diyalektinde α’nın η ile yer değiştirmesi için bkz. Buck 1955, 21 ve 37. Bu isim adalar ve Yunanistan’da, özellikle de Delphoi’de çok sevilen bir isimdir. Krş. Fraser – Matthews 1987 15; 1994 16; 1997 14 vd.