Helenistik Dönem Phaselis’inde Bir Yahudi Topluluğu (İ.Ö. 138)

Makkabaer I. 15, 15-24.

Καὶ ἦλθεν Νουμήνιος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐκ ῾Ρώμης ἔχοντες ἐπιστολὰς τοῖς βασιλεῦσιν καὶ ταῖς χώραις, ἐν αἷς ἐγέγραπτο τάδε Λεύκιος ὕπατος ῾Ρωμαίων Πτολεμαίῳ βασιλεῖ χαίρειν. οἱ πρεσβευταὶ τῶν Ιουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς φίλοι ἡμῶν καὶ σύμμαχοι ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆς φιλίαν καὶ συμμαχίαν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σιμωνος τοῦ ἀρχιερέως καὶ τοῦ δήμου τῶν Ιουδαίων, ἤνεγκαν δὲ ἀσπίδα χρυσῆν ἀπὸ μνῶν χιλίων. ἤρεσεν οὖν ἡμῖν γράψαι τοῖς βασιλεῦσιν καὶ ταῖς χώραις ὅπως μὴ ἐκζητήσωσιν αὐτοῖς κακὰ καὶ μὴ πολεμήσωσιν αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἵνα μὴ συμμαχῶσιν τοῖς πολεμοῦσιν πρὸς αὐτούς. ἔδοξεν δὲ ἡμῖν δέξασθαι τὴν ἀσπίδα παρ’ αὐτῶν. εἴ τινες οὖν λοιμοὶ διαπεφεύγασιν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς, παράδοτε αὐτοὺς Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ, ὅπως ἐκδικήσῃ αὐτοὺς κατὰ τὸν νόμον αὐτῶν. Καὶ ταὐτὰ ἔγραψεν Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ καὶ ᾿Αττάλῳ καὶ ᾿Αριαράθῃ καὶ ᾿Αρσάκῃ καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ εἰς Μύνδον καὶ εἰς Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς Λυκίαν καὶ εἰς ῾Αλικαρνασσὸν καὶ εἰς ῾Ρόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς ῎Αραδον καὶ Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην.

Bu sırada Noumenios ve yanındakiler Roma’dan geri geldiler, onlar yanlarında farklı krallar ve ülkeler için mektuplar getirdiler, bu mektuplarda şunlar yazılıydı: Romalılar’ın consul’ü Lucius1010 kral Ptolemaios’a selam eder. Yahudiler’in elçileri ve rahip Simeon, Yahudi demos’u tarafından yollanınca, başlangıçtan beri var olan dostluk ve müttefikliği tazelemek için, dost ve müttefik olarak yanımıza geldiler ve bin mina değerinde altın bir kalkan getirdiler. Bundan dolayı biz de Iudai’lılara karşı kötü şeyler talep etmesinler, onlara, onların kentlerine ve ülkelerine karşı savaş yapmasınlar ve onlara karşı düşmanla müttefiklik yapmasınlar diye krallara ve ülkelere yazmayı uygun gördük. Bizler onlardan gelen kalkanı kabul etmeye karar verdik. Eğer onların ülkesinden suçlu size kaçarsa onları kendi yasalarına göre yargılaması için rahip Simeon’a teslim edin. Lucius bunları Kral Demetrios’a, Attalos’a, Ariarathes’e, Arsakes’e, bütün ülkelere, Sampsames’e, Sparta’lılara, Delos’a, Myndos’a, Sikyon’a, Karia’ya, Samos’a, Pamphylia’ya, Lykia’ya, Halikarnassos’a, Rhodos’a, Phaselis’e, Kos’a, Side’ye, Arados’a, Gortyna’ya, Knidos’a, Kypros’a ve Kyrene’ye yazdı.